header-icon

פתיחת עסק הינו צעד מאתגר המצריך ממך, כיזם לאמץ נקודת מבט רחבה ולשאול את השאלות הנכונות מבעוד מועד.

תכנון מעמיק יביא לצפי מהימן יותר של מציאות ההכנסות והרווחים של עסק חלומותיך.

בעת פתיחת העסק יש צורך בקבלת החלטות אשר ישפיעו על העסק לאורך כל שנות קיומו:

– האם כדאי להעביר את הרעיון למציאות או במילים אחרות האם יש הצדקה כלכלית להקמת העסק?

– האם כדאי להקים עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות או חברה בע”מ מהן המשמעויות של כל החלטה כזו?

– האם כדאי ששני בני הזוג יהיו שותפים בעסק או רק אחד מהם? מה נכון יותר?

– האם כדאי להעסיק עובדים מהיום הראשון ומה המשמעות הכלכלית של מהלך כזה?

– מה תהיה נקודת האיזון של העסק?

– האם כדאי לממן את העסק מהון עצמי או לקחת אשראי מבנקים קרנות או אולי להכניס משקיע חיצוני?

– מהן ההוצאות המותרות לעסק ומהן ההוצאות הלא מותרות?

– האם לשמור חשבוניות עוד לפני פתיחת העסק או שאין לכך חשיבות?

עסק חדש מצריך שורת צעדים בירוקרטיים /משפטיים ביניהם פתיחת תיקים ברשויות המס (מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי). חשוב לבצע צעדים אלו על ידי מייצג (יועץ מס או רואה חשבון). אצלנו ברוזנבלט תיהנו מליווי צמוד של בעל מקצוע בתהליך המורכב של הקמת העסק. נדאג להביא בחשבון את כל נתוני העסק, נשקלל אותם בצורה המיטבית טרם הגשת הבקשה לפתיחת תיק ונציג אותם בפניך בשקיפות מלאה, כל זאת על מנת לוודא כי התהליך מושלם עפ”י חוק ובהגינות מוחלטת עבורך ולוודא שלא נגבית ממך גביית יתר.