זכותו של עובד לקבל יום מנוחה שבועי וחופשה בחגים או תשלום עבודה בחג בהתאם לדתו ובכפוף לחוק. כמעסיקים עליכם להכיר את החוק, להבין על מי הוא חל ולהכיר את עלויות ההעסקה בחגים. בכתבה זו נתרכז בזכויות העובדים בחגים וכיצד עליכם, המעסיקים, לנהוג.

הבנת חוקי העסקת עובדים הינה בסיס לכל מעסיק ועם זאת בכל שאלה מומלץ לפנות אלינו ונענה לכם במקצועיות כך שאתם תוכלו להתנהל על פי החוק.

ימי שבת וחג

על פי החוק זכאי כל עובד למנוחה שבועית בעלת 36 שעות רצופות (אלא אם ישנה סיבה חריגה המונעת זאת). כמו כן, זכאי העובד ליום מנוחה בחג דתי ולקבל תשלום בהתאם להסכם התעסוקה:

• עובד חודשי זכאי לקבל תשלום בעבור כל יום חג כבר מיום עבודתו הראשון. משכורתו תתקבל כרגיל ללא ניכוי ימי חופשה.

• עובדים שעתיים או יומיים אשר השלימו שלושה חודשי תעסוקה יהיו זכאים לדמי חג בגובה השער וזאת בתנאי שלא נעדרו מיום העבודה ביום שלפני החג או ביום שאחריו שלא באישור המעסיק.

עבודה בערב חג

במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע- יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות ומקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, והעובד יקבל תשלום בעבור יום עבודה מלא. במידה והעובד עובד מעבר לזמן זה ייחשבו השעות כנוספות ויש לשלם בעדן תוספת תשלום. יש לציין כי עובד אשר בחר לקחת יום חופש בערב חג יחויב ביום חופש מלא וזאת למרות שיום העבודה נחשב לשבע שעות ולא שמונה.

עבודה בחג

כללי העבודה בחג זהים לכללי העבודה ביום השבת. במקרה והעובד עבד ביום חג או שבת על המעסיק לתת לו יום חופש ביום אחר בשבוע. כמו כן, בעבור העבודה בשבת או בחג יקבל העובד שכר שגבוה בלפחות 50% משכרו ביום חול (כלומר שכרו ביום זה יעמוד על 150% או יותר מביום רגיל). עובדים אשר מתוגמלים על פי תפוקה או עמלות יתוגמלו בחג ב-50% יותר בעבור כל יחידת תגמול.

עבודה במוצאי החג

עבודה במוצאי החג או במוצאי שבת מחייבת את המעסיק לתשלום תוספת של 50% מהמשכורת. הכלל אומר כי “דין שכר במוצאי החג כדין שכר בחג”. כמו כן יש להביא בחשבון כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי העובד זכאי למנוחה בת 36 שעות רצופות (למעט יום העצמאות).

עבודה בחול המועד

עבודה בחול המועד אינה מחייבת את המעסיק למתן שכר בעבור שעות נוספות אלא אם נקבע הדבר במסגרת הסכם קיבוצי או חוזה אחר. ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים אך יש מעסיקים שבוחרים להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה השנתיים. במקרה של יציאה לחופשה למשך שבעה ימים ומעלה על המעסיק לתת התראה של שבעה ימים.

תשלום לעובדים שנמצאים בתקופת חופשה ללא תשלום

תקופת חל”ת (חופשה ללא תשלום) עוצרת למעשה את כל זכויות וחובות העובד והמעסיק. בתקופה זו ממשיכים להתקיים יחסי “עובד – מעסיק”, אך אין חובת תשלום מצד המעסיק. לכן, העובד לא זכאי לתשלומי חג וזאת כל עוד אין הסכמים שונים כמו הסכם קיבוצי או חוזה אישי שקובעים אחרת.

התנהלות חכמה

העסקת עובדים מחייבת אותך לעמוד בחוקי העסקה ובהם גם העסקה בחגים וערבי חג. הכרות עם זכויות העובד היא הבסיס להימנעות מאי נעימות ועבירה על החוק. בכתבה זו סרקנו בקצרה את זכויות העובדים ואנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה, תכנון נכון של ההעסקה והפקת משכורות על פי החוק.

אחת הסוגיות שמגיעות למשרדנו נוגעת לנושא התושבות, האזרחות והאזרחות הכפולה. האם אדם שמחזיק באזרחות כפולה מחויב לשלם מס בשתי המדינות? האם חלה עליו חובת דיווח? ומה לגבי תושבים שעזבו את הארץ או יצאו לרילוקיישן?

בכתבה זו נבחן את הסוגיות המעניינות והחשובות הנוגעות לתשלומי מס בכל המקרים שציינו. נוסיף ונאמר כי אנו ממליצים בחום להתייעץ איתנו בכל סוגייה בתחום ולהימנע מקבלת החלטות שאינן מבוססות על ידע מעמיק בתחומי המס.

תושבות ואזרחות ישראלית

רגע לפני שנוכל לבחון את סוגיית תשלומי המיסים בארץ נציין כי החוק מבחין בין תושב לבין אזרח. תושב יושב במדינה והוא מחויב לתשלומי המס על פי חוק. אם התושב שכיר נהוג כי מקום העבודה ידווח לרשויות השונות על הכנסתו ואם הוא עצמאי יהיה עליו לבצע דיווח לשלושת הרשויות: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי.

עד כאן נראה שהעניין פשוט, אך מה קורה כאשר אזרח ישראל עזב את הארץ? לעתים העזיבה היא זמנית (במסגרת שליחות או רילוקיישן) ולעתים לצמיתות. מקרה זה הוא מורכב יותר כיוון שמבחינת המדינה ייחשב האדם לתושב למשך תקופה של חמש שנים אלא אם ביקש לנתק תושבות. כל עוד האדם תושב יהיה עליו לדווח למדינה על הכנסותיו וגם לשלם תשלומים שונים.

מבחן התושבות

בעלי אזרחות כפולה ואזרחים אשר אינם תושבים או תושבים שמתגוררים בחו”ל, מחויבים בתשלום במס, אך אינם מחויבים למס כפול. כלומר, רשות המיסים מכירה בתשלומי מס שנעשים מעבר לים ופוטרת את בעל ההכנסה מתשלום נוסף בעבור ההכנסות. זהו עיקרון הדברים אך כדי שרשות המיסים לא תחייב את האדם בתשלומים או בדיווח יש צורך לדון בשאלה האם האדם הינו תושב חוץ לצורך ענייני מס או לא.

ישנם שני קריטריונים שנבחנים ושקובעים האם האדם נחשב לתושב ישראלי לצורך תשלומי מס:

• מקום מגורים – אדם אשר אינו מתגורר בישראל מעל למחצית מימות השנה ייחשב מקום מגוריו למדינה בה שהה ולכן לא יצטרך לשלם מס בארץ.
• מרכז החיים – אם מרכז פעילותו לרבות מקום העיסוק שלו, ביתו ובני משפחתו, נמצאים בחו”ל, ייחשב מקום מגוריו של האדם בחו”ל.

לצד שני הקריטריונים הללו רשות המיסים תרצה לראות כי האדם ניתק עצמו מישראל והעביר את מרכז חייו לחו”ל. פעולות אשר יכולות להיחשב כניתוק (בנוסף לבקשה רשמית) יהיו: מכירת נכסים בישראל, סגירת עסקים, ביטול חברויות בארגונים שונים והשתקעות במדינה החדשה.

דיווח ופטור מתשלום מס

כל אדם אשר העביר את מרכז חייו לחו”ל יכול להגיש בקשה לניתוק תושבות. הבקשה יכולה להתקבל באופן מידי או לאחר בחינה שתימשך תקופה בהתאם להחלטת ביטוח לאומי. מרגע הניתוק האדם יישאר אזרח ישראלי אך לא תושב ולכן לא יהיה זכאי להטבות שונות מהמדינה כמו קצבת ילדים, טיפולים רפואיים ואחרים.

אדם אשר לא ניתק את התושבות חייב לדווח על הכנסותיו לרשות המיסים, גם אם הכנסותיו הן תוצאה של עיסוק שנעשה מעבר לים וגם אם דיווח ושילם מס על פי חוק במדינה בה הוא שוהה. רשות המיסים תדון בנושא, בתשלומי המס ותקבע האם יש צורך לבצע תשלום גם בארץ ובאיזה גובה. יצוין כי לא נעשה תשלום מס כפול אך במידה והתשלומים במדינת היעד נמוכים יתכן והמדינה תקבע כי ישנו צורך בתשלום מס גם בארץ.

בנוסף לתשלומים יהיה על האדם לשלם בעבור ביטוח לאומי תשלום סמלי ובכך האדם משאיר את התושבות הישראלית שלו. אדם אשר לא ניתק את התושבות והמשיך לשלם לביטוח לאומי יהיה זכאי לתשלומי קצבאות שונות וכן לטיפולים רפואיים ביום בו יגיע לישראל.

התנהלות במקרה של אזרחות כפולה והכנסות מעבר לים

ישראלים רבים מחזיקים באזרחות כפולה. האזרחות כשלעצמה אינה בעייתית מבחינת רשויות המס כמו החזקת כספים בחו”ל, הכנסות נוספות והקושי של הרשויות לעקוב אחריהן. בעלי חשבונות זרים אשר מקבלים אליהן הכנסות (כתוצאה ממשכורת, השכרת נכס, השקעות ועוד), חייבים להצהיר על כך, אחרת הדבר עשוי להיחשב כהלבנת הון.

בשנת 2014 הצהירה ישראל כי תפעל ליישום תקן CRS. תקן זה אחיד לכל מדינות ה-OECD ומתייחס לאיסוף מידע על חשבונות פיננסיים של תושבים זרים. המטרה היא להחליף מידע בין מדינות כדי למנוע פעולות לא חוקיות ומדינת ישראל פועלת לשתף פעולה עם מדיניות זו. מבחינת המדינה ורשות המיסים, יש לאזרחים לגשת לתהליך גילוי מרצון.

תהליך גילוי מרצון מאפשר לאזרח לספק לרשות המס מידע על הכנסותיו וכל זאת מרצונו החופשי ותוך שמירה על אמת ושיתוף פעולה. הליך זה בא להקל על הרשויות באיסוף המס ועל המצהירים שיכולים להימנע בדרך זו מחקירה, מקנסות במידה ומתגלה הפרת מסירת מידע והעמדה לדין. עוד על תהליך גילוי מרצון אפשר לקרוא במאמר כאן.

לאורך השנים האחרונות הועבר מידע לרשות המיסים מכל העולם וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין המדינות השונות. חלק מאותו מידע הוביל להאשמות בגין עבירות מס שניתן היה לוותר עליהן במסלול של גילוי מרצון. מגמת שיתוף הפעולה בין רשויות המיסים בעולם מובילה גם את הבנקים לשתף פעולה, לצמצם פעילויות מחשידות ומכאן אפשר להבין את חשיבות התכנון המוקדם של המעבר לחו”ל או ניהול כספים מעבר לים.

התייעצות לישראלים בעלי אזרחות כפולה ואזרחים ברילוקיישן

נושא המיסוי עבור אזרחים בעלי אזרחות כפולה, שמחזיקים בחשבונות בחו”ל ושיצאו לרילוקיישן, דורש תכנון והצהרה נכונה. נושא זה יכול להיות מורכב וכרוך בעלויות וקנסות אך דיווח נכון יכול למנוע אי נעימות והפתעות לא רצויות.

אם אתם מחזיקים באזרחות כפולה, עליתם לארץ בשנים האחרונות, יצאתם לרילוקיישן או שאתם מתכוונים לעזוב את הארץ, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עימנו על התנהלות נכונה וחוקית מול רשות המיסים.

הערות כלליות

1. חובה על כל עובד שכיר או גמלאי במדינת ישראל למלא בתחילת העסקתו ובתחילת כל שנת מס טופס 101. מי שמועסק אצל מספר מעסיקים, עליו למלא טופס 101 לכל מעסיק בנפרד. מי שלא מילא טופס 101 המעסיק מחויב לנכות שיעור מס מקסימאלי (בגובה 47%).

2. גמלאים ימלאו טופס 101 ג’ במקום 101 רגיל (טופס מקוצר).

3. במידה ועובד ממלא טופס ידני (ללא פרטים מודפסים) – יש לוודא שהטופס הוא העדכני ביותר. יש להוריד את הטופס מאתר מס הכנסה (כל הטפסים עם תאריכים קודמים ל-01.2018 אינם תקפים.

4. עובדים הממלאים טופס מתוכנת השכר, יש לעבור ולוודא נכונות הנתונים כולם. ולתקן את הדרוש תיקון או לעדכן שינויים.

5. חובה לצרף צילום תעודת זהות מלאה – כולל הספח. בשנים הבאות במידה ולא חל שום שינוי, אין צורך לצרף צילום ת.ז .

6. אין להשתמש בשמות כינוי או קיצור. טופס 101 משמש להזנת נתונים למערכת השכר. תלוש המשכורת הוא מסמך רשמי ועליו לשאת את השם של העובד כפי שמופיע במרשם האוכלוסין. הדבר נבדק גם מול ביטוח הלאומי.

אופן מילוי הטופס

עמוד ראשון

א. שנת המס – חובה לרשום למעלה את שנת המס ב 4 ספרות – לדוגמה 2020.

ב. פרטי המעביד – יש למלא את פרטי המעסיק: שם מלא, כתובת, מספר טלפון ומספר תיק ניכויים.

ג. פרטי העובד/ת – יש למלא את כל השדות: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק אם בתוך 42 חודשים מתאריך העלייה), כתובת פרטית (יש למלא שם רחוב, מס’ בית ודירה, עיר/ישוב, מיקוד, מס’ טלפון קווי, מס’ נייד, מין, מצב משפחתי, תושב ישראל: כן/לא, חבר קיבוץ/מושב שיתופי: כן/לא, חבר קופת חולים – שם הקופה).

ד. פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנים אין למלא פרטי ילדים בגיל 19 ומעלה שכן מטרת סעיף זה רק עבור ילדים שיתכן והעובד/ת זכאי עבורם בנקודות זיכוי ממס בגינם. עבור כל ילד חובה לרשום שם פרטי מלא, מס’ זהות ותאריך לידה לועזי – הכל כפי שמופיע בתעודת זהות/מרשם האוכלוסין.

שימו לב! חובה לסמן V ב 2- הטורים 1+2שמימין לפרטי הילדים לפי העניין. ללא סימון זה יתכן ולא תהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים.

ה. פרטים על הכנסותיי ממעביד זה: (יש לבחור את האפשרות המתאימה)

• משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
• משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
• משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום/ או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
• שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
• קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
• מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)

ו. תאריך תחילת עבודה בשנת המס – 01.01.20XX במידה ועובד במקום העבודה משנת המס הקודמת וממשיך לעבוד יש לרשום, במידה והתחלת לעבוד אצל מעסיק זה אחרי 01 לינואר, יש לרשום את התאריך שבו התחלת לעבוד בפורמט DD.MM.YYYY.

ז. פרטים על הכנסות אחרות

• אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות – אם את/ה עובד במקום אחד בלבד ואין לך מקור הכנסה נוסף כעובד שכיר, יש לסמן אופציה זו. שים לב! אם לא מסומן דבר, המשמעות מבחינת תקנות מס הכנסה הוא שיש לך הכנסות נוספות ותחויב במס מרבי (47% כיום).

• יש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן:

o משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
o משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
o משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום / או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
o שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
o קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
o אין לרשום בגין קצבאות שארים וקצבאות ביטוח לאומי שהינן פטורות ממס
o מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)
o ממקור אחר__________ – אין לרשום הכנסות כעצמאי

בחלק התחתון של סעיף ה’ ישנן ארבע משבצות אשר יש לסמן בהן את הרלוונטי – רק למי שיש הכנסות נוספות:

• אבקש לקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו (מה שסומן בסעיף ד’ לעיל). איני מקבל/ת אותן בהכנסה אחרת (משמע שמעסיק זה הוא המקום העיקרי)

• אני מקבל/ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן איני זכאי/ת להן כנגד הכנסה זו (משמע שמעסיק זה הוא המקום הנוסף) יש לערוך תיאום מס

• אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן השתלמות. מאפשר למעסיק זה להפריש לקרן השתלמות עד התקרה ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לקרן השתלמות.

• אין מפרישים עבורי לקצבה/אובדן כושר עבודה/פיצויים בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים. מאפשר למעסיק זה להפריש לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה עד התקרות ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה

ח. פרטים על בן/בת זוג (ימולא רק ע”י מי שהמצב המשפחתי שלו נשוי/נשואה). חובה למלא את כל הפרטים: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק בתוך 42 חודש). חובה לסמן אם יש לבן הזוג הכנסה או לא.

ט. שינויים במהלך השנה – להשאיר ריק. נועד לשימוש עתידי במקרה שחל שינוי במהלך השנה, ניתן לרשום את תאריך השינוי, מהות השינוי תאריך ההודעה וחתימה. חובה על העובד להודיע למעסיק על כל שינוי שחל בפרטים האישיים שבטופס 101 תוך 7 ימים קלנדריים.

עמוד שני

חובה לרשום מס’ ת.ז. של העובד בחלק העליון בצד שמאל

י. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות:

רשימה של 15 דברים שעובד זכאי רשאי לסמן. חלק מהדברים הם בסמכות המעסיק לתת על פי הצהרת העובד, וחלקם נדרש אישור או מסמך נוסף, הכל כפי שרשום בטופס 101

• אני תושב/ת ישראל
• אני נכה 100% / עיוור לצמיתות
• אני תושב קבוע ביישוב מזכה מתאריך ________
• אני עולה חדש / תושב חוזר מתאריך __________
• בגין בן/ת זוג המתגורר/ת עימי ואין לו הכנסות בשנת המס
• אני הורה במשפחה חד-הורית החי בנפרד
• בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג ‘
• בגין ילדיי הפעוטים
• אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי
• בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג’ אני משתתף/ת בכלכלתם
• אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי
• בגין מזונות לבן/ת זוגי לשעבר
• מלאו לי או לבן/ת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/ת זוגי 18 שנים בשנת המס
• אני חייל/ת משוחרר/ת /שרתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת שירות ______ תאריך סיום שירות ______ .
• בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי מקצוע

יא. אני מבקש תיאום מס מהסיבות הבאות

• לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית ועד להתחלת עבודתי אצל מעסיק זה – מי שמסמן V במשבצת זו – יש להמציא הוכחה או לפנות לפקיד שומה, דמי אבטלה הינם הכנסה לעניין מס הכנסה

• יש לי הכנסה נוספת ממשכורת כמפורט להלן- אין למלא חלק זה! מי שיש לו הכנסה נוספת עליו לבצע תיאום מס. פקיד שומה אישר תיאום מס לפי האישור המצורף.

יב. הצהרה

1. החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד לפנסיה.

2. עצמאי שלא יפקיד את המינימום בו הוא חייב יקבל קנס שנתי שנכון לכתיבת שורות אלו עומד על 500 ש”ח לשנה החל משנת 2019.

3. עצמאי שהכנסתו עד 5,000 ש”ח לחודש לא יקבל קנס.

4. מקסימום הפקדה חודשית לעצמאי הינה ₪873  והיא מתעדכנת על פי תקרת השכר הממוצע במשק שכרגע עומד על 10,273 ש”ח.

5. על מנת להנות ממקסימום הטבה למס (מעבר לחובה החוקית) יכול עצמאי להפקיד עד ₪34,848 לשנה וההטבה הינה 35% משמע אם הפקדת את מקסימום הסכום תקבל\י קיזוז מס של ₪12196  (כמובן שצריך שיהיה מס לקזז ממנו !)

6. הפקדה מוכרת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרת הכנסה בגובה : 264,000 ש”ח.

7. הטבת המס הינה כשיעור המס השולי של הנישום כפול הסכום שהופקד. לדוגמא : נישום שהפקיד את מקסימום הסכום 11,880 ש”ח ונמצא במס שולי של 31% יקבל כהטבת מס 3,683 ש”ח.

8. תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 18,480 ש”ח – כלומר, מי שיבחר להפקיד מעל 11,880 ש”ח ועד ל18,480 ש”ח אומנם לא יקבל הטבת מס על חלק ההפקדה שעולה על 11,880 ש”ח אולם יהיה זכאי לפטור ממס ריווחי הון שיהיו לו גם על הכספים האלו שחסך.

לשאלות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם

השקעה בנכס יכולה להיות משתלמת בטווח הקצר והארוך. הנכס יכול להיות מניב כבר מתחילת הדרך תודות לתשלומי השכירות ועם הזמן ערכו עולה וסכום המכירה בדרך כלל גבוה יותר מסכום הקנייה. ישראלים אשר רוצים להשקיע בנכסים או שקיבלו בירושה נכס ומעמידים אותו להשכרה, צריכים לפעול על פי חוק ולהכיר את המיסים החלים על ההשכרה. בכתבה זו נדבר על מיסוי דמי שכירות והמסלולים השונים ונסביר אותם בפירוט.

מיסוי דמי שכירות

הכנסה משכירות מחייבת בתשלום מס. אי הצהרה על הכנסה מהווה עבירה פלילית ובכלל זה גם הכנסה שמקורה בשכירות. עם זאת, חשוב לדעת כי ישנם שלושה מסלולים שונים מהם אפשר לבחור את האחד שידרוש את התשלום הנמוך ביותר באופן חוקי.

מסלול ראשון – פטור מלא או חלקי ממס השכרת הנכס

במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור, מלא או חלקי, מתשלום המס. על פי חוק מס הכנסה משנת 1990 נקבעו מספר תנאים מצטברים שיחדיו מעניקים את הפטור:

• הנכס משמש למגורים.

• הנכס אינו רשום או שאינו חייב להיות רשום בספרי העסק.

• הנכס מיועד למגורים בלבד כשהדבר מצוין בחוזה או בהצהרה אחרת בכתב.

• הנכס מושכר למטרת מתן דיור לזכאים, קליטת עלייה או סעד והפעילות אינה לצורך רווח בלבד. כל זאת בתנאי מקדים של קבלת אישור מנהל רשות המיסים.

פטור מלא ממס יינתן בתנאי שסכום ההכנסה אינו עולה על הסכום שנקבע בחוק. נכון לשנת 2020 נקבע סכום זה על 5,100 שקלים לחודש.

פטור חלקי ממס יינתן כאשר סכום ההכנסה החודשי עולה על סכום הפטור ואינו עולה על כפל התקרה. כלומר, בשנת 2020, אם סכום ההכנסה החודשי יהיה בין 5,100 שקלים ל-10,180. חישוב הפטור החלקי יבוצע באופן הבא:

  1. סכום ההכנסה פחות תקרת הפטור
  2. תקרת הפטור פחות הסכום העודף
  3. סכום ההכנסה פחות סכום הפטור

שווה – הסכום החייב במס.

להלן דוגמא לחישוב הסכום החייב במס לפי הכנסה של 8000 ₪ משכירות בשנת 2020:

  1. 2900=8000-5100
  2. 2200=5100-2900
  3. 5800=8000-2200

הסכום החייב במס עומד במקרה שבדוגמה על סך 5,800 שקלים. סכום התשלום ייקבע על פי מדרגות מס וכן יש לבצע ניכיון הוצאות לצורך חישוב ההכנסות. התייעצות מקדימה בנושא גובה המס יכולה לחסוך תשלומים יקרים ואנו מזמינים אתכם ליצור קשר להתייעצות וחישוב מס לפני בחירת מסלול זה.

מסלול שני – חיוב מופחת במס בגובה של 10%

אפשרות נוספת אשר עומדת בפני בעל הנכס היא לבחור במסלול מופחת מס בשיעור של 10%. כלומר, תשלום המס יהיה בגובה 10% מגובה ההכנסה מההשכרה. אפשר לבחור במסלול זה אם מתקיימים שני תנאים:

• הדירה משמשת למגורים ונמצאת בישראל בלבד.

• הכנסת דמי השכירות אינה הכנסה מעסק.

במסלול זה לא ניתן להפחית הוצאות בגין אחזקת הנכס ואת המס יש לשלם לכל המאוחר לאחר שלושים יום (30) מתום שנת המס בה התקבל שכר הדירה.

מסלול שלישי – חיוב על פי מדרגות מס

המסלול האחרון מתחשב בכלל ההכנסות של המשכיר ובהתאם נקבעת מדרגת המס. עבור השכרת דירה ראשונה תעמוד מדרגת המס הראשונה על 30%, אלא אם המשכיר היה בשנת המס בן 60 או יותר ואז תעמוד המדרגה הראשונה על 10%. במסלול זה ניתן לחשב את כלל ההוצאות שנדרשו לצורך ההשכרה.

תכנון וחישוב מס בגין דמי שכירות

מעבר לכך שקיימים שלושה מסלולי מס שונים, במקרה של החזקה ביותר מדירה אחת, ניתן לשלב בין מסלולים ותכנון נכון של המס יכול להוביל לחיסכון של מאות ואלפי שקלים מדי חודש. חשוב להבין כי תכנון נכון הוא קריטי להכנסה הסופית מהנכס וכי החוק מאפשר לבחור באחד משלושת המסלולים ולשלב בניהם.
בנוסף, כדאי לדעת כיצד ומתי יש לשלם את המס כדי שלא לאחר ולעשות טעויות, שיתבטאו בקנסות גבוהים. בעת מתן ההמלצות למסלולים השונים נביא בחשבון מספר גורמים ובהם: מספר הנכסים שברשותכם, גובה ההכנסות הנוספות, האם פתחתם תיק במס הכנסה, התכנון העתידי שלכם לגבי הנכס.
רק לאחר שנביא את כל הגורמים שיכולים להשפיע על גובה המס שלכם נוכל להמליץ על המסלול או המסלולים הנכונים ביותר עבורכם. לפרטים נוספים ובדיקה כיצד נוכל לעמוד לרשותכם, צרו קשר.

חברה בע”מ היא ישות עצמאית או תאגיד בעל אישיות משפטית. החברה עומדת בפני עצמה ומחויבת להתנהלות עסקית עצמאית כאשר המילים “בע”מ” מציינות “בערבון מוגבל” כשהכוונה היא שבעלי המניות אינם כפופים לחובות של החברה.

ישנן סיבות שונות לפתוח חברה בע”מ ודרכים מגוונות לנהל אותה. מבחינה חשבונאית אין כל ספק כי ישנם יתרונות רבים לישות זו, אך במאמר זה נבחן מה דינה של קניית דירה תחת מטריה של חברה, מהם היתרונות, החסרונות והשיקולים שיש להפעיל בטרם הרכישה. נציין כי אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל התלבטות בנושא.

היתרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ

רכישת דירה נחשבת לאחת ההשקעות המשתלמות עבור הישראלים. במקביל לכך שמדובר בנכס ששוויו נוטה לעלות בהתמדה, המס על משיכת דיבידנד מהחברה עומד על 30% וכשמצטברים כספים בחברה (כאלו שלא נמשכו) אפשר להחליט להשתמש בהם לצורך רכישת דירה. בתכנון נכון אפשר לחסוך בתשלומי המס והחברה יכולה ליהנות מנכס בבעלותה.

רכישה באמצעות חברה מעניקה יתרון משמעותי במיסוי בטווח הקצר וזאת בהשוואה לרכישה על ידי אדם פרטי וחלוקת דיבידנד. כיוון שהחברה היא זו שמחזיקה בנכס יש לזכור כי ניתן לבצע ניכוי פחת לאורך השנים וכן שיפוץ הדירה או השקעה אחרת תיחשב כהוצאה מוכרת.

החסרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ

לצד היתרונות המשמעותיים של הפחתת מס בגין משיכת כספים, ישנן השלכות רבות בתחום המיסים. מס רכישת הדירה מצד החברה יעמוד על שיעור מלא – 8% בעוד שאדם פרטי ישלם מס מופחת על דירה ראשונה. יש לבחון האם הכוונה היא לרכוש דירה אחת בלבד או האם הכוונה היא לפתח את הנכסים ולרכוש דירות נוספות. מדירה שנייה והלאה אין משמעות לנקודה זו והמס יהיה זהה לחברה ולאדם פרטי.

במקרה והדירה מיועדת להשכרה, החברה תשלם מס מלא בשיעור של 25% בעוד אדם פרטי יכול לבצע תכנוני מס ולשלם 10% מההכנסות ואף פחות מכך. נקודה נוספת מתייחסת לשלב המכירה כאשר החברה תהיה חייבת במס שבח בשיעור של 25% ובנוסף במס של 30-32% בעבור הדיבידנד (חלוקת הכספים שתתבצע בין בעלי המניות לאחר מכירת הנכס).

שיקולי מס ושיקולי ניהול

בבחינת היתרונות והחסרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ יש לבחון את התמונה המלאה. יש לבחון את החלופות האפשריות מבחינת השקעה, לשאול מהי המטרה של החברה מבחינת התייחסותה לנכס, לשאול כיצד ישתמשו בו (האם הוא ישמש לשכירות או את בעלי החברה), לבדוק אם ישנם נכסים נוספים לחברה או מי מבעליה או לחילופין האם ישנה כוונה לרכוש נכסים נוספים בעתיד.

ישנן שאלות רבות שחייבות לעלות וזאת כדי לבחון האם ישנה כדאיות להשקעה בנכס. היתרון הבולט ביותר הוא ניצול נכון של כספי החברה, אך הוא עלול להיות לא משמעותי במקרים מסוימים ולכן רק בדיקה מעמיקה של כוונות החברה ושיקולי המס תוביל לקבלת ההחלטה הנכונה.

בנוסף לשיקולי המס יש לחשוב גם על שיקולים בתחום הניהול ובהם: את מי הדירה תשמש, באיזה אופן ולשאול מה יקרה במצבי גירושין/ פטירה של בעל החברה. אלו שיקולים שאי אפשר להתעלם מהם ועל אף שלא נשמע שהם קשורים למיסוי, מומלץ להציף אותם ולבחון לעומק את היתרונות אל מול החסרונות.

מימון וניהול הנכס

סוגיה חשובה שיש לשים לב אליה היא סיגיית המימון של הרכישה. אם הצטברו עודפי כספים בחברה והיא לא מעוניינת לחלק דיבידנד אלא רוצה למצוא את הדרך להימנע מתשלומי מיסים, יתכן מאד שצעד זה יהיה הפתרון הנכון. אם החברה רוצה לפתח עצמה בתחום הנכסים אך היא זקוקה להלוואות, עליה לצאת מנקודת הנחה שככל הנראה היא לא תוכל לקבל משכנתא אלא תצטרך למצוא הלוואה ולכך יש השלכות כלכליות שיש לתת עליהן את הדעת.

נקודה אחרונה נוגעת לאפשרות ניהול הנכס כאשר לא תמיד מומלץ שהחברה עצמה תבצע את הרכישה ולעתים כדאי לפתוח חברת בת שתעסוק בתחום ניהול הנכסים והיא תקבל הלוואה מחברת האם. כמובן, אלו שיקולים רבים שיש להפעיל לפני קבלת ההחלטה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה, להתייעץ עימנו באופן מקצועי לפני ביצוע הרכישה ונשמח לעמוד לרשותכם.

השינויים שחלו בחיינו בעקבות המהפכה הדיגיטלית עוד לא ניתנים לסיכום. האינטרנט עשה הרבה דברים ואחד מהם הוא לחבר בין אנשים שלא הכירו מעולם לפני כן. הסנוניות הראשונות לכך היו הרשתות החברתיות ומאז קמו פלטפורמות רבות שתפקידן לפתוח הזדמנויות עסקיות ואחת מהן היא AIR BNB.

פלטפורמת AIR BNB אשר עלתה לאוויר בשנת 2009 מאפשרת לכל בעל נכס להציע אותו להשכרה לטווח קצר. היא מאפשרת לאנשים מכל העולם לבוא בקשר עם אחרים, מכל מקום, בלי להכיר לפני כן. בשנת 2013 היו רשומים כ-7,000 נכסים להשכרה קצרת טווח בישראל ומאז מספרים אלו גדלו משמעותית. ההשכרה פשוטה, אינה דורשת התעסקות עם גביית תשלום, אך לצד זאת חשוב להבין כי מדובר בהכנסה לכל דבר ולהכיר את השלכות המיסוי.

כל הכנסה חייבת בהצהרה על פי חוק

כלל אצבע פשוט קובע כי יש להצהיר על כל הכנסה. אמנם, בתחילת הדרך רשות המיסים עוד למדה את נושא ההכנסות דרך האינטרנט ופלטפורמת AIR BNB, אך היום ברור כי מדובר בהכנסה לכל דבר ועניין. ההכנסה מחייבת רישום מתאים, הגשה של דו”ח שנתי על פי החוק ולבצע ניהול ספרים.

מחזיקי נכסים אשר משכירים אותם יכולים לבחור באחד מתוך שלושה מסלולי מס ולבצע חישובי מס שיטיבו עימם. במקרה של השכרה לטווח קצר רשות המיסים רואה את ההכנסה כהכנסה מעסק ולא משכירות ולכן החישובים שונים כפי שנפרט מיד.

מיסוי השכרה לטווח קצר (AIR BNB) – חישוב והתנהלות נכונה

רשות המיסים בוחנת שורה של גורמים כדי לקבוע האם מתקיים עסק או לא. בין היתר היא בוחנת האם נדרשת התעסקות מתמדת לצורך קיום ההכנסה, האם יש צורך בהתארגנות מיוחדת, כל כמה זמן על הבעלים לעסוק בתחום שממנו הוא מכניס כסף ועוד. בניגוד להשכרת נכס לטווח ארוך, אשר לרוב אינו דורש התעסקות יום יומית, השכרה לטווח קצר דורשת היערכות לפני שהשוכרים מגיעים ואחריהם, היא דורשת עבודות תחזוקה, פעולות שיווק ועוד. כיוון שכך, ההכנסה מהשכרה לטווח קצר נחשבת לעסק.

כיוון שהשכרה לטווח קצר נחשבת לעסק, המיסוי בהתאם והוא ייקבע כמו בכל עסק אחר. יש להסתכל על ההכנסות השנתיות ולחשב את מדרגות המס. בחישוב המס יש לבחון את ההכנסות, אך גם את ההוצאות ובהן יכולות להיות גם הוצאות תחזוקה ושיווק.

בנוסף לכל אלה, בחישוב יש להביא בחשבון את ההטבות שבעל העסק יכול ליהנות מהן. נקודות זיכוי, מגורים באזורים שמעניקים הנחה במס, נישומים מעל לגיל 60 ועוד גורמים יכולים להוביל להפחתת מס. כמו כן, אם אחזקת הנכס דורשת העסקת עובד, יש לקזז את משכורתו ולרשום אותה כהוצאה לכל דבר ועניין.

פתיחת עסק השכרה לטווח קצר

המבחן הראשון שצריך להתקיים הוא מבחן בדיקת קיומו של העסק. ברגע שנקבע כי ההשכרה לטווח הקצר היא עסק לכל דבר יש לפתוח תיק ברשויות המיסים. אם ההכנסות אינן עולות על תקרת עוסק פטור, ניתן לפתוח תיק עוסק פטור ואז יש לזכור כי אי אפשר להתקזז על מע”מ בהוצאות. אם תקרת ההכנסות השנתית עולה על תקרת עוסק פטור, יש לפתוח עוסק מורשה ואז אפשר גם להתקזז על הוצאות שונות במע”מ.

בטרם קבלת ההחלטה איזה עסק לפתוח ברשות המיסים, כדאי להסתכל על התמונה המלאה ולבחון את ההשלכות של מיסוי השכרה לטווח קצר. כמו בכל עסק, מומלץ לבחון את היתרונות והחסרונות, לבצע הערכת הכנסות והוצאות ולהבין את ההשלכות הכלכליות כולן. מעבר לתשלומי מס, קיימות הוצאות שונות ובהן הוצאות תחזוקת הנכס, פרסום ואחרים. בחינה מעמיקה של כל אלו היא הראשונה שיש לעשות, עוד לפני פרסום הנכס בפלטפורמת AIR BNB.

לתכנן את הדרך – יחד

אל משרד רוזנבלט רואי חשבון מגיעים בעלי עסקים, חברות וגם יזמים שנמצאים בתחילת דרכם. אנו שמחים לבדוק את העסק עוד משלב הרעיון, להסביר מה ההשלכות הכלכליות, לבדוק היתכנות וכדאיות ולבצע תכנון מס כבר בתחילת הדרך. שוקלים להציע את הנכס שברשותכם להשכרה לטווח קצר? צרו איתנו קשר בכל שאלה ואנו נדאג שתתחילו ברגל ימין.

מה זה גילוי מרצון? למי זה מיועד? איך עובד התהליך ומאיפה מתחילים?

רשות המיסים מאפשרת להצהיר על הון והכנסות שטרם הוצהר עליהם קודם, בתנאים מסוימים. בתהליך של גילוי מרצון מדווחים בעלי ההכנסות עליהן מבלי להיות חשופים להליך פלילי נגדם.

המטרה של רשות המיסים היא לקבל מס על כל הכנסה. הרשות מסתמכת על הצהרות האזרחים כשהיא קובעת את גובה המס וכשיש לה חשדות להעלמה היא פותחת בחקירה. המשאבים מוגבלים והמטרה של הרשות היא להצליח לגבות את המס ולא להעניש אנשים ומכאן נוצר הליך גילוי מרצון שמאפשר להתוודות על ההכנסות וההון במלואו מבלי להיות חשופים לאישומים פליליים.

למי מתאים הליך גילוי מרצון?

ההליך דורש מהאנשים להצהיר על הכנסות וכספים עליהם לא שילמו מס בעבר. יכולות להיות סיבות שונות לעשות זאת וביניהן הרצון להתוודות על הכספים ולהימנע מחקירה עתידית. בגילוי מרצון כל הצדדים מרוויחים משהו – רשות המס מקבלת עוד כספים במינימום משאבים מצידה והמגלים מוגנים מהליך פלילי וחקירות.
בשנים האחרונות היכולת של רשות המיסים לחקור כספים שנמצאים מעבר לים או שהועלמו בארץ עלתה ואיתה מידת ההתראה. משכירי דירות, קבלנים, בעלי עסקים בחו”ל ואחרים יכולים לבצע גילוי וזאת בשלושה תנאים:

• לא מתקיימת חקירה בעניין

הרעיון העומד מאחורי ההליך הוא להימנע מחקירה. אם רשות המיסים כבר התחילה בחקירה לא ניתן לבצע גילוי מרצון. כל המטרה של הרשות היא לחסוך את משאביה ועל בעל הכספים וההכנסות להתוודות מרצון ולא כשגבו צמוד לקיר והוא מבין שכנראה בקרוב יחשפו את המידע עליו.

• ישנה נכונות לחשוף את כל ההכנסות

גילוי מרצון הוא הליך מחייב והוא כולל חשיפה של ההכנסות מכל הנכסים, מהארץ וחו”ל. יש לבוא אל התהליך עם נכונות לחשוף את ההכנסות ולשתף פעולה עם הרשויות. הכרחי לדעת כי כל עוד ידווחו רק חלק מההכנסות הרשות יכולה לבטל את הגילוי ולפתוח בהליך פלילי.

• מקור ההכנסות חוקי

כל ההכנסות המדווחות צריכות להיות ממקור חוקי. הכנסות מהשכרת דירות, משלח יד, עסקים בחו”ל ואחרים שפועלים על פי חוק למעט הדיווח, יתאימו לתהליך.

תהליך גילוי מרצון

גילוי מרצון אומר בפשטות: “תנו לנו את כל המידע על הכנסותיכם מהשנים האחרונות או שאנחנו נגלה בעצמנו”. התהליך יכול להתבצע בשני מסלולים, הרגיל והמסלול האנונימי. המסלול הרגיל כולל פניה אל הרשות ובקשה לבצע את הגילוי. אם אין תהליכים מול המצהיר, אם הוא לא פנה בעבר לרשות לבצע גילוי מרצון והרשות אישרה אותו אפשר יהיה להתחיל בגילוי המידע.

בעבר היה קיים גם תהליך אנונימי מאפשר לבעלי ההכנסות לנהל משא ומתן מול רשות המיסים באמצעות גורם שלישי וזאת כדי לדעת מה צפי התשלומים. תהליך זה אינו קיים כרגע אך מותר ומומלץ להתייעץ עם מומחים ולשם כך אנו ברוזנבלט עומדים לרשותכם.

הדרך הנכונה לצאת לדרך

לפני היציאה לדרך תמיד כדאי להתייעץ עם גורם מנוסה שמכיר את הנוהל היטב. כדאי לדעת כי רשות המיסים מעוניינת לראות את כלל הכספים וההכנסות. אתם מעוניינים לחשוף את המידע ולשלם את המס הנמוך ביותר, בצורה הוגנת ובלי לחשוף את עצמכם להליך פלילי. לפני שתפנו לרשות המיסים נציע להיפגש, לבחון את המצב הנוכחי שלכם ולפנות בצורה מקצועית לגורמים הרלוונטיים.

בתהליך גילוי מרצון תצטרכו לחשוף פרטים רבים על ההכנסות שלכם ויכול להיות שיהיו חסרים לכם מסמכים או מידע. אתם לא רוצים להתמודד עם זה לבד ובסופו של דבר לשלם יותר מכפי שאתם אמורים. אנחנו נדאג לאסוף אתכם את החומר, לתת לכם את המידע הרלוונטי בכל שלב ונתנהל עבורכם מול הרשויות כדי שתוכלו להתחיל בגילוי ותבצעו אותו על הצד הטוב ביותר עבורכם.

הייתה לכם הכנסה שלא הצהרתם עליה? אתם רוצים לבדוק אם הליך גילוי מרצון יכול לשרת אתכם? אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולגלות כיצד נוכל לייצג אתכם בדרך הטובה ביותר.

את הכתבה הבאה הוספנו לאתר כדי להציל אתכם מטעויות שעלולות לפגוע בכם. הפעם נתרכז בטעויות שנעשות על ידי יותר מדי בעלי עסקים כשמס הכנסה מגיע אליהם לביקורת פתע. אז, כיצד יש להתנהל בעת הביקורת?

מס הכנסה רשאי לבצע ביקורות ניהול ספרים. לעתים הביקורות יבוצעו תקופה לאחר שכבר הוגשו הדו”חות השנתיים ולעתים הביקורת היא במקום העסק והמטרה שלה היא לבחון את טיב ניהול הפנקסים. הוראות ניהול הספרים מסבירות מה צריך לכתוב, כיצד ומתי. המטרה של אותן הוראות היא לדאוג שכל עסק יכתוב את כל פעולותיו העסקיות ללא יכולת לשנות את הנתונים וכדי שאלו ישמשו כבסיס לדו”חות אשר מוגשים בסיום השנה לרשויות המס.

לא פעם בעלי העסקים פועלים בצורה לקויה בביקורת הפתע. בהמשך נפרט מספר כללי התנהגות מומלצים בעת ביקורת פתע של רשויות המס. במקרה ונערכה אצלכם בעסק ביקורת פתע של רשות המיסים המלצות אלה עשויות לחסוך לכם אי נעימות ואפילו להציל את העסק מטעויות שעלולות להיות יקרות.

התנהלות נכונה בכל ביקורת

התנהלות נכונה במהלך ביקורת ניהול ספרים יכולה להגן עליכם. אין זה משנה אם אתם עובדים מהבית או מהמשרד, בין אם הביקורת תואמה מראש או שמדובר על ביקורת פתע, אתם צריכים לדעת את הנקודות הבאות ולהשתדל לפעול על פיהן:

• בקשו לראות תעודה מזהה

כדאי שתדעו כי בביקור של פקחים מטעם מס הכנסה יגיעו אל העסק שלכם לפחות שני מבקרים. עליהם להציג את תעודות הזהות שלהם ותעודה שמוכיחה כי הם פקחים מטעם מס הכנסה. אם התעודות לא הוצגו, בקשו בצורה מנומסת אך ברורה להזדהות.

• מותר לכם להתייעץ

רבים מבעלי העסקים חושבים כי הם צריכים להתמודד לבד מול פקחי מס הכנסה. בפועל, הפקחים מחויבים על פי חוק לאפשר לכם לבצע את הביקורת בנוכחות רואה החשבון. גם אם מדובר על ביקורת קצרה ובחינה של הקופה בלבד אתם יכולים להתקשר אלינו ברגע שמגיעים אליכם פקחים ונשמח לכוון אתכם כיצד לנהוג.

• חיפוש יתבצע בכפוף לצו בית משפט

פקחים מטעם מס הכנסה לא יכולים לערוך עליכם חיפוש פיזי והם לא רשאים לבצע חיפוש בחפצים, בבית או במשרד וזאת ללא צו בית משפט. אם הפקחים מבקשים להיכנס לביתכם (שאינו מקום העבודה) או לחלקים שונים במשרד בקשו לראות צו חיפוש.

• פתחו את קופת העסק

אחת הפעולות שמתבצעות הרבה על ידי פקחי מס הכנסה היא ספירת קופה. אתם אמנם זכאים להתייעץ עם רואה חשבון אך אם כל מה שמבקשים מכם הוא לפתוח את הקופה ולאפשר ביצוע ספירה, עשו זאת.

• מסירת ספרי חשבונות

במידה ופקחי מס הכנסה ביקשו לקבל את ספרי החשבונות במסגרת ביקורת ניהול ספרים והם מחליטים לקחת אותם, עליכם לדאוג לבצע רישום מסודר. יש לציין אילו ספרים נלקחו ולקבל אישור חתום מהפקחים. אם יש לכם התלבטות או שאלה, פנו אלינו טלפונית לפני מסירת הספרים.

• דפי בנק אינם חלק מהביקורת

עסק מורשה אשר מנהל את הספרים בשיטה חד צידית אינו מחויב למסור דפי בנק. החשבונות יכולים להיות של הבית או של העסק והם לא נחשבים כחלק מחשבונות העסק ולכן אתם לא חייבים להציג או להעביר אותם. אם התבקשתם לעשות זאת הקדימו להתייעץ איתנו.

• התנהלות נכונה בחקירה פלילית

עבירות מס הן עבירות פליליות ולכן אם מתנהלת נגדכם חקירה פלילית לעיתים עדיף שתממשו את זכות השתיקה. בקשו להתייעץ עם עורך דין ועד למפגש ולקבלת הוראות אחרות, בחרו שלא לשתף במידע. עשו זאת גם אם אתם בטוחים בצדקתכם.

• התנהלו נכון בחקירה באזהרה

ביקורת ניהול ספרים יכולה לכלול תשאול. התשאול יכול להפוך לחקירה באזהרה ובמידה והדבר קורה עליכם להתנהל כמו בסעיף הקודם, להעדיף לשמור על זכות השתיקה ולהתייעץ עם עורך דין לפני שתמשיכו לשתף פעולה. התייעצו עם עו”ד גם אם שיתפתם פעולה באופן מלא לאורך הביקורת.

אנחנו תמיד כאן עבורכם

העצה הטובה ביותר שאנחנו נותנים לכל לקוחותינו ונשמח לחלוק איתכם – במידה והגיעו אליכם לביקורת, התקשרו אלינו ואנחנו נהיה שם עבורכם ואתכם. צרו איתנו קשר בכל שאלה, בין אם נקבעה לכם ביקורת יזומה ובין אם הופתעתם מביקור פקידי מס הכנסה.

חברה היא ישות עצמאית אך מאחוריה עומדים אנשים שמאמינים בפעילות העסקית ומעוניינים שהחברה תמשיך לפעול משום שהם השקיעו בה מאפס ועסקו רבות בהקמת מפעל חייהם. לאורך חיי החברה או העסק מתקבלות החלטות פיננסיות רבות וכדי שאלו יוכלו לצאת לפועל יש צורך בעבודה טובה ונכונה מול הבנקים.

הבנקים מלווים את העסק והחברה בשלבים שונים. אם יש צורך בהלוואה ראשונית לפתיחת העסק, מתן אשראי, הלוואה או הגדלת אשראי לצורך גדילה וצמיחה ועוד. מעבר לכך שהעסק צריך להתנהל בצורה המיטבית מבחינה פנימית, עליו להתנהל נכון מול הבנק.

פעולות בתחום הבנקאי

למען תקינות הפעילות והרווחיות של החברה ראוי ורצוי שתהיה לה אסטרטגיה בנקאית. במסגרת הפעילות של רוזנבלט אנחנו מלווים את בעלי העסקים או בעלי החברות במגוון תחומים ובניהם גם בתחום הבנקאי לרבות:

· עזרה וליווי בפתיחת חשבון ישראלי או חשבון חברה זרה

· בחינת ובניית חליפת אשראי הכוללת הלוואות, מסגרות אשראי, ערבויות, בחינת שעבודים ודומיהם

· טיפול ברגולציה בנקאית ויצירת הצהרות מיוחדות על פי צורך

· תמיכה בסיווג תאגידים וטיפול במסמכי FATCA

· העברות כספים בין מדינות ובין מטבעות

· הגנה של המטבע

· פתיחת וניהול חשבונות נאמנות

· בחינת עמלות, משא ומתן ומציאת חלופות משתלמות

· בניית אסטרטגיה בנקאית בהתחשב בדו”חות הכספיים והמסמכים המנהליים

· פעולות נוספות על פי הצורך

 

ייעוץ וליווי בנקאי לחברות ועסקים בכל שלב של העסק

הזמן הנכון ביותר להתנהל בצורה חכמה מול הבנק הוא היום. עסקים חדשים או חברות שעומדות לפני פתיחה צריכים לשים את עצמם בעמדה טובה מול הבנק. גם אם כרגע אין לכם צורך בהלוואה, אשראי או כל פעולה מאלו שציינו, יכול להיות שתצטרכו אותן בעתיד. המטרה שלכם היא להתנהל בצורה נכונה מול הבנק באופן שוטף כדי שאם תצטרכו בעתיד סיוע מכל סוג שהוא יהיה מי שיעמוד לרשותכם.

התנהלות אשר לא מביאה בחשבון את מה שאולי תצטרכו בעתיד עלולה לשים אתכם יום אחד במצב בו לא תקבלו את הסיוע שתזדקקו לו או שתקבלו אותו בתנאים פחות טובים. ייעוץ וליווי בנקאי לחברות ועסקים עוזר לכם להתנהל בצורה המיטבית כל הזמן, בין אם אתם חושבים שאתם צריכים את הבנק ובין אם לא.

בתהליך הייעוץ אנו בוחנים את כל האפשרויות העומדות לרשותכם. נבדוק אילו עמלות נגבות מהעסק, כיצד ניתן להפחית אותן, במידה והעסק מתנהל מול גורמים בחו”ל נבחן כיצד להגן על המטבע כך שתוכלו להפחית את השפעתו על הרווחיות. התהליך רואה עכשיו את כל מה שעשוי להיות בעתיד ולכן נדאג שאם יהיה צורך תוכלו ליהנות מחליפת אשראי שמתאימה לעסק.

לבנות אסטרטגיה לטווח הארוך

החברה או העסק מוקמים במטרה להישאר כאן. כבעלים, השקעתם מחשבה, תכנון, כספים ומאמצים כדי לצמוח ולהמריא מעלה. במסגרת הפעילות ברוזנבלט בונים לכם אסטרטגיה לטווח הארוך. אנחנו רואים את המצב הפיננסי הנוכחי אך גם מסתכלים על העתיד ודואגים כבר עכשיו שהוא יהיה טוב יותר. אנו מחלקים את הפעילויות והדרישות התזרימיות בין מספר בנקים על מנת לקבל את התנאים הטובים ביותר, מיטיבים את התנאים הנוכחיים וממליצים על פעולות נכונות לעסק.

ברוזנבלט, נתפור עבורך חליפת אשראי לעסק ולחברה תוך שאנו מביאים בחשבון את תחום הפעילויות, היקף הכספים שנדרשים לעסק כרגע ויכול להיות שיידרשו בעתיד ופועלים בצורה שתשרת את המצב הפיננסי של העסק. לפרטים נוספים ולבניית אסטרטגיית ההתנהלות הנכונה ביותר לעסק או לחברה שלך, נשמח לשמוע ממך.