header-icon

קבלה וחשבונית מס אלה מסמכים חשבונאיים משפטיים אשר מעידים על הכנסות העסק. נוסף להם, העסק יכול להפיק גם חשבונית עסקה וחשבונית מס קבלה. כל מסמך כזה יינתן במקרה שונה ובכתבה זו נעשה סדר בניהם ונבחן מתי יש להפיק כל אחד.

קבלה

קבלה מהווה מסמך על כך שהתקבל כסף. גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה חייבים להפיק קבלה בעבור כל תגמול. מבחינת הלקוח, הקבלה מהווה מסמך משפטי לכך שהוא שילם בעבור העסקה. מבחינת רשויות המס, הקבלה מצביעה על כך שהעסק קיבל כסף בפועל.

מתי נוציא קבלה? לאחר שהכסף התקבל. אין להוציא קבלה על עסקה עתידית וגם עוסק פטור חייב לפעול בצורה זו. חשוב לזכור כי הקבלה היא ההוכחה שהעסק קיבל כסף ולכן אם היא יוצאת לפני סיום העסקה הצד החייב עשוי לטעון כי כבר שילם את התמורה בעד העסקה.

חשבונית מס

חשבונית מס משמשת עסקים מורשים וחברות. עוסק פטור לא מפיק חשבונית מס כיוון שזו כוללת בתוכה גם את מרכיב המע”מ שעוסק פטור לא כולל בתוך העסקה. חשבונית מס מופקת כדרישת תשלום עבור מוצר או שירות, לפני או אחרי שזה ניתן, בהתאם להסכם בין שני הצדדים.

מתי נוציא חשבונית מס? כאשר מתבצעת עסקה בין עוסק מורשה/ חברה בע”מ לבין לקוח עסקי או פרטי. הלקוח יכול לקזז מע”מ על ידי הגשת החשבונית לרשויות המס. העסק צריך לשלם מע”מ בהתאם לחשבונית, גם אם עוד לא קיבל בפועל את התשלום.

חשבונית עסקה

בניגוד לשני המסמכים הקודמים, חשבונית עסקה אינה מסמך חשבונאי משפטי. אין צורך לדווח עליה לרשויות המס והיא לא מחייבת את העסק כלפי הרשויות. חשבונית עסקה היא פתרון לעסקים שאינם רוצים להפיק חשבונית מס ולשלם את המע”מ לפני שקיבלו את הכסף. בישראל, במקומות רבים התשלום הוא שוטף + (30,60,90) ומשמעות הדבר היא שהעסק מקבל את התגמול לאחר שכבר סיפק את המוצר או השירות.

במקרה שהתשלום ניתן בעתיד והופקה חשבונית מס, יהיה על העסק לשלם מע”מ בעוד הוא יקבל את הסכום רק בעתיד ובכך הוא מוצא עצמו מממן את התשלום לרשות המס. במקום לעשות זאת, אפשר להוציא חשבונית עסקה ולהפיק חשבונית מס וקבלה במעמד התשלום.

חשבונית מס קבלה

באפשרות העסק להפיק חשבונית לפני קבלת התשלום או אחריו. כאשר התגמול ניתן עם ביצוע העסקה, העסק יפיק חשבונית מס קבלה במקום שני מסמכים שונים. הדבר נפוץ בכל עסק שמקבל תשלום ברגע ביצוע העסקה. כמובן, חשבונית מס קבלה תופק רק על ידי עוסק מורשה או חברה בע”מ ולמעשה היא חיבור של שני המסמכים יחדיו. חשוב לציין כי כל עוד לא התקבלה תמורה בעבור השירות או המוצר אין להפיק קבלה.

3 נקודות שיש לשים לב אליהן:

ניהול נכון של ספרי החשבונות הוא בסיס להצלחת העסק ולהתנהלות נכונה מול לקוחות ומול רשויות המס. בהוצאת החשבוניות או הקבלות יש לשים לב לשלושת הנקודות הבאות:

1. חשבונית מס וקבלה אלו מסמכים משפטיים
חשבונית מס וקבלה אלו מסמכים משפטיים ולכן יש להפיק אותם כחוק. בחשבונית מס יופיע סכום העסקה הכולל בפירוט סכום המע”מ. בקבלה יופיע סכום העסקה כולל מע”מ (אצל עוסק מורשה/ חברה בע”מ) או ללא מע”מ (אצל עוסק פטור).

2. חשבוניות וקבלות חייבות להיות ממוספרות
חשבוניות וקבלות חייבות להיות ממוספרות בסדר רץ. אי אפשר לדלג על חשבוניות/ קבלות ובמקרה של ביטול מסמך יש לסמן אותו כמבוטל בצורה מסודרת ואין להתעלם ממנו.

3. אפשר להוציא חשבוניות וקבלות באופן ממוחשב
רבים מהעסקים עוברים לחשבוניות וקבלות ממוחשבות. המעבר נחשב לפשוט ונוח ובמיוחד לעסקים שאינם באים במגע יום יומי עם לקוחות רבים. עם זאת, חשוב לשים לב כי התוכנה בה נעשה שימוש תכלול חתימה דיגיטלית על פי ההנחיות. האפליקציה שלנו מאפשרת ללקוחות להוציא חשבוניות וקבלות בצורה קלה ופשוטה ולהעביר אלינו את המידע בלחיצת כפתור, במינימום מאמץ ובתהליך מהיר.

כיצד יש להתנהל בעת ביקורת ניהול ספרים? 

תוכנית עסקית היא מסמך אשר מספק מידע על המיזם, העסק או החברה. המסמך יכול להיות קצר או ארוך והוא יכיל פרטים “גדולים” ו”קטנים”. מהרעיון הכללי ועד לפעולות שיווקיות ובחינת הכדאיות הכלכלית. התוכנית יכולה לשמש לגיוס הון, לקבלת החלטה האם להמשיך עם המיזם וכמתווה פעולות.

בדרך כלל בניית תוכנית עסקית תתבצע לפני הקמת המיזם. עוד לפני ההקמה כדאי לאסוף את כל המידע על הרעיון, על הפעולות שידרשו כדי להוציא אותו לפועל וכדי שאפשר יהיה לראות את התמונה הכלכלית המלאה. תוכנית טובה תתייחס לפעילות הפיננסית לרבות הוצאות צפויות, הכנסות צפויות ומקורות המימון.

מטרות בניית תוכנית עסקית

המטרות בבניית התוכנית העסקית משתנות בהתאם לסוג העסק והיזם אך באופן כללי התוכנית מאפשרת לראות צפי עתידי של המיזם. במקרים בהם נחוץ משקיע (פרטי או הבנק), הוא ירצה לראות את הכיוון של המיזם, מתי הוא צפוי להיות רווחי ומה תהיה גובה ההשקעה לפני שאפשר יהיה לראות את התוצאות. בנוסף, עצם הצגת תוכנית עסקית ברורה ומסודרת למשקיע פוטנציאלי מראה על רצינות המיזם ויוזמיו. אך גם כשנראה שאין צורך במשקיע, חשוב להעריך את ההוצאות הצפויות עד שהמיזם יתחיל להיות רווחי.

בדרך כלל התוכנית תהיה מקיפה ותביא בחשבון נתונים ממשיים שנאספו על השוק המדובר, על תחום העיסוק וכו’. המטרה של התוכנית היא לא להישאר בגדר התיאוריה אלא להוות מתווה שישמש את הפועלים במיזם גם לאחר שהוחלט לצאת לדרך.

איך ניגשים לבניית תוכנית עסקית?

כאמור, התוכנית יכולה להכיל מרכיבים שונים אך אם נרצה שהיא תהיה מקיפה ותיתן את התמונה המלאה על התחום והמיזם, נרצה לאסוף כמה שיותר נתונים ולדאוג שזו תהיה מפורטת ושתכיל את המרכיבים הבאים:

סיכום מנהלים

בדרך כלל תוכנית עסקית נפתחת עם סיכום מנהלים. חלק זה נכתב רק לאחר שנכתבת כל התוכנית כיוון שהיא מהווה תמצית של הסעיפים שאחריה. סיכום זה מאפשר למשקיעים להחליט האם להמשיך בקריאה או לא והוא חשוב בתהליך בקשת הלוואה בערבות המדינה.

מבנה המיזם

יש לתאר בקצרה את המבנה של המיזם, לספר מעט על היזם או היזמים. זה המקום להתייחס לפן השיווקי של המיזם או לפן הפיננסי או לשניהם. כאן המקום לענות על שאלות שעשויות לעלות בנוגע למתחרים, להעסקת עובדים ולהגדיר את מבנה העסק.

ניתוח SWOT

בחלק זה יש לבצע ניתוח שוק, להתייחס ליתרונות, לחסרונות, לאיומים ולהזדמנויות של המיזם. התמונה המלאה תעזור לא רק בקבלת החלטה האם לצאת לדרך אלא כיצד נכון לעשות זאת.

שיווק ומכירות

חשוב מאד להתייחס לחלק זה בכובד ראש ובאופן מעשי. אין לנחש ניחושים או להעריך מה יתבצע כיוון שאז המיזם כולו ישען על השערות בלבד. חלק זה חשוב גם מבחינה פיננסית כיוון שהוא מגדיר את ההוצאות הצפויות לצורך השגת המכירות שידרשו להצלחת המיזם.

מימון

יש לקחת את כל ההערכות המדויקות ביותר כדי להבין כמה תעלה הקמת המיזם. לאחר מכן אפשר להתייחס למקורות המימון ולקבוע למה כל אחד ישמש. כמו כן, בסעיף זה אפשר להתייחס לתשואה הצפויה ובמקרה של פניה למשקיע, יש להתייחס להחזר הכספים (ורווחיות).

טיפים לבניית תוכנית עסקית:

1. עבדו כל פעם על חלק אחד

בניית תוכנית עסקית יכולה להיראות מפחידה ובמיוחד לאנשים שמעולם לא עסקו בתחום ולא נכנסו לעולם היזמות. במקום להסתכל על התמונה המלאה שתתקבל בסוף מומלץ להתרכז בכל פעם בסעיף אחד של התוכנית, להשלים אותו ואז לעבור לסעיף הבא.

2. אספו נתונים רבים ככל האפשר

המטרה של התוכנית העסקית היא לאפשר ליזם ולמשקיעים לראות את התמונה המלאה. לכן חשוב לאסוף נתונים רבים ככל האפשר. היום בעידן האינטרנט אפשר למצוא מידע על מקומות שונים, סטטיסטיקות של אוכלוסייה, מחקרים שנעשו ואפשר להישען על כל אלה. מומלץ לשמור את מקורות המידע כדי לחזור אליהם בהמשך במידת הצורך.

3. צמצמו את המידע למה שרלוונטי בלבד

חשוב שתוכנית עסקית תהיה ממוקדת ובמיוחד כשהיא פונה למשקיעים חיצוניים. אפשר להוציא החוצה את הסיפור האישי, לתאר את הבעיה עליה עונה המיזם אך בצמצום ולהפחית במילים. תוכניות גדולות וארוכות עלולות להרחיק משקיעים ובכלל, רצוי להגדיר את מהות המיזם בצורה הפשוטה ביותר ולהרחיב רק במקומות הנדרשים.

4. השתמשו בנספחים על פי הצורך

כדאי לאסוף נתונים ואפשר לשלב גרפים וסטטיסטיקות. במקום להוסיף את כל אלה בתוך תוכן התוכנית מומלץ להוסיף אותם כנספחים. משקיעים שירצו להמשיך להתעמק יוכלו להסתכל בסטטיסטיקות ובנתונים הנוספים שיחכו להם בסיום התוכנית.

5. התייעצו עם אנשי מקצוע מנוסים

אם אין לכם ניסיון בבניית תוכנית עסקית הטוב ביותר שתוכלו לעשות הוא להתייעץ עם אנשי מקצוע בעלי ניסיון. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו להתייעצות לפני הקמת המיזם החדש שלכם או ברגע שאתם חושבים לשנות כיוון ולהתפתח. נשמח לייעץ ולהעמיד לרשותכם את ניסיוננו הרב בבניית תוכניות עסקיות.

השקעות בחברות ישראליות אשר נמצאות בשלבים ראשונים של פיתוח ומחקר נחשבות להשקעות בעלות סיכון גבוה. לצד זאת, אותן חברות מהוות חלק משמעותי בתעשייה הישראלית. מתוך הבנת הקושי בגיוס משקיעים ומציאת מקורות מימון, מציעה המדינה למשקיעים תמריצים במסגרת חוק האנג’לים.

חוק האנג’לים הוא כינוי לסעיף בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012. המטרה של סעיף זה היא לעודד תעשיות עתירות ידע המתקיימות ופועלות בתוך ישראל. תעשיות אלו זקוקות למימון לצורך שלבי המחקר והפיתוח, אך הן מתקשות בדרך כלל למצוא מקורות מימון ואשראי. החוק בא לעודד יחידים להשקיע באותן תעשיות על ידי ניכוי מס.

ההטבות שמעניק חוק האנג’לים

על מנת לעודד את ההשקעות בחברות מחקר ופיתוח בא חוק האנג’לים. על פי החוק יכול אדם יחיד (כלומר לא איגוד או חברה) לנכות את ההשקעות שביצע במניות בחברה כנגד הכנסותיו האישיות. לדוגמא, אם אדם נמצא בשיעור מס שולי בגובה 50% והוא השקיע בחברה 1 מיליון ₪, הוא ייהנה מהחזר בגובה מחצית מההשקעה. התוצאה היא השקעה של 500 אלף ₪ בנטו.

התקופה בה תוכר ההשקעה היא שלוש שנות מס, החל מהשנה בה בוצעה ההשקעה, ללא קשר לתאריך המדויק בו היא בוצעה. על מנת לקבל את ההטבה על החברה ועל היחיד לעמוד בתנאים אשר הוגדרו מבעוד מועד.

תנאים לקבלת ההטבות

על פי חוק האנג’לים על מנת ליהנות מהטבות במס יבחנו שלושה סעיפים: ההשקעה, תקופת ההשקעה וחברת המטרה.

השקעה מזכה

השקעה המזכה בהטבות מס תהיה כזו שבוצעה על ידי אדם יחיד בלבד (לא תאגיד). ההשקעה תתבצע בחברת מטרה ובאותה שנת המס יעביר המשקיע כספים לחברה ובתמורה הוא יקבל באותה השנה מניות מהחברה.

תקופת הטבה

תקופת ההטבה תימשך שלוש שנות מס, החל מהשנה בה הועברה ההשקעה המזכה. תקופת ההטבה מתייחסת למשקיע יחיד. אם ישנו יותר מאשר משקיע אחד בחברה, לכל אחד תהיה תקופת הטבה אישית.

חברת מטרה

הטבות במסגרת חוק האנג’לים יינתנו רק במידה והחברה בה הושקעו הכספים נחשבת לחברת מטרה. צריכים להתקיים מספר תנאים כדי שהחברה תיחשב חברת מטרה וכל אחד מהם צריך להתקיים לאורך תקופה מסוימת:

• על החברה להיות חברה ישראלית.
• על החברה לקבל אישור של המדען הראשי של משרד התמ”ת כחברה אשר עוסקת בתחום המחקר והפיתוח.
• חברת מטרה לא יכולה להיות חברה שנסחרת בבורסה.
• 75% או יותר מכספי ההשקעה יופנו למימון מחקר ופיתוח בחברה.
• 75% או יותר מההוצאות על המחקר והפיתוח יוצאו בישראל.
• הוצאות המחקר והפיתוח מיועדים לפיתוח וקידום מפעל החברה.
• לפחות 70% מההוצאות של החברה הן לצורך מחקר ופיתוח.
• הכנסות החברה בשנת ההשקעה ובשנה שלאחריה לא יעלו על 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.
• היקף ההשקעה הכולל בחברה מיום ההתאגדות ולרבות הלוואות, לא יעלה על 12 מיליון ₪.
• מחזור המכירות של החברה מיום הקמתה ועד ליום הגשת הבקשה לא יעלה על 4.5 מיליון ₪.
• מחזור המכירות של החברה אינו עולה על 2 מיליון ₪ בשנת המס הנוכחית.

הגבלת סכום ההשקעה

במסגרת חוק האנג’לים רשאי היחיד להשקיע עד 5 מיליון ₪ וזאת לאורך כל תקופת ההטבה. התקרה תיבחן על פי סך כל ההשקעות שבוצעו על ידי אותו אדם בחברה. דיווח על ההשקעה וניכוי ההוצאה יתבצעו במסגרת הגשת דו”ח שנתי לרשות המיסים.

רגע לפני ביצוע ההשקעה יש לזכור כי השקעות במחקר ופיתוח נחשבות לבעלות סיכון גבוה. כמו כן, רצוי לתכנן נכון את ההשקעה מבחינת אפשרויות המיסים. בעזרת רואה חשבון ממשרדנו אשר מכיר את החוק על בוריו ומתמחה בתחום ההשקעות וליווי משקיעים וחברות נבחן יחדיו את הנושא לעומק ונעזור לכם לבצע את ההשקעה באופן שיטיב עמכם.

החל משנת 2017 גם על עצמאיים חלה חובת הפרשה לקרן פנסיה. הרעיון העומד מאחורי החוק הוא להבטיח לעצמאיים, כמו לשכירים, תשלומים בעת שיגיעו לגיל פרישה.

עצמאיים מנהלים את תיקם האישי ומתנהלים ישירות מול רשויות המיסים. לכן, חשוב לדעת מה אומר החוק אך גם לתכנן נכון את תשלומי המס. בעבור תשלומי הפנסיה מקבלים העצמאיים זיכויים בתשלום מס ותכנון נכון יכול להוביל להפחתת מיסים ודאגה טובה יותר לעתיד החוסך.

חובת הפקדה לקרן פנסיה

עצמאיים חייבים בהפקדה לטובת קרן פנסיה. ההפקדה צריכה להתבצע עד לסיום שנת המס בעבורה הכספים מופקדים. החוק מחייב את העצמאי להפקדה בגובה מינימלי אך אלו שבוחרים להפקיד יותר כספים יוכלו ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדה וזאת בנוסף להגדלת החיסכון וקצבת הפנסיה.

עוד כדאי לדעת הוא שקרן הפנסיה של העצמאי תוכל לשמש אותו במקרה של סגירת העסק וכל זאת ללא חיוב במס.

שאלות נפוצות על פנסיה חובה לעצמאיים

עצמאיים רבים מעלים שאלות אשר נוגעות לחובת ההפרשה לקרן הפנסיה. מעבר למענה כאן על השאלות הנפוצות נשמח לענות על שאלותיכם ולבצע תכנון מס ומיסוי.

על מי חלה חובת הפקדה לפנסיה?

החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד כספים באופן עצמאי לטובת חיסכון פנסיוני. יוצאים מן הכלל הם שלושת הסעיפים הבאים:

• עצמאי שגילו אינו עולה על 21 שנים.
• עצמאי שגילו עולה על 60 שנים.
• עצמאיים חדשים שלעסק שלהם פחות מחצי שנה בשנת המס הנוכחית.

מהו הסכום המינימלי שעצמאי חייב להפקיד לפנסיה?

כיוון שעצמאי צריך להפריש לעצמו את כספי הפנסיה, נקבע כי עד להכנסה בגובה מחצית מהשכר הממוצע במשק יהיה על העצמאי להפקיד 4.5% מהכנסותיו לקופת הפנסיה. הכנסה מעל לסכום זה ועד לגובה של השכר הממוצע במשק מחויבת בהפרשה בגובה 12.55%. את השכר הממוצע קובע מדי שנה המוסד לביטוח לאומי.

האם עצמאי יכול להחליט שלא להפקיד לקרן הפנסיה?

פנסיה חובה לעצמאיים כשמה כן היא. החל משנת 2017 גם עצמאיים חייבים בהפרשות לקופת הפנסיה וזאת על הכנסה השווה לגובה השכר הממוצע במשק. אין חובה לבצע הפקדה על סכום הכנסה הגבוה מהשכר הממוצע במשק. על אף האמור יש לציין כי ישנם יתרונות חשבונאיים להפקדת הפנסיה ומומלץ להתייעץ עימנו על היתרונות, החסרונות ולבצע תכנון מס.

מהי “הפרשה מלאה”?

בעוד שעצמאיים מחויבים להפקיד פנסיה רק עבור הכנסה בגובה של עד השכר הממוצע במשק, הם יכולים להחליט לבצע הפרשה מלאה. משמעותה של הפרשה מלאה היא הפרשת לקופת פנסיה או קופת גמל עד למלוא התקרה. בתמורה יקבל העצמאי הטבת מס בגובה אחוז המס השולי שלו. הטבה זו יכולה להיות משתלמת במיוחד ובתכנון מס נבחן האם לעסק מתאים לבצע הפרשה מלאה או לא.

כיצד עצמאי שהוא גם שכיר צריך להתנהל מבחינת פנסיה חובה לעצמאיים?

יש לבדוק כל מקרה לגופו ולבחון ראשית את ההפקדות אשר מתבצעות במסגרת עבודתו הקבועה של העצמאי. אם מתבצעת הפרשה לקופת פנסיה במסגרת העבודה ניתן לקזז את ההפקדות מאלו שנדרשות במסגרת העסק העצמאי. בכל מקרה מומלץ לפנות אלינו לבדיקה של הנושא ולא להתעלם מחובת ההפקדה.

האם ישנן השלכות לאי תשלום פנסיה לעצמאיים?

כן. עצמאיים אשר הכנסתם עולה על 63,306 ₪ בשנה (הסכום מעודכן לשנת 2021) ושלא הפקידו כספים לקופת הפנסיה על פי החוק עלולים להיות חשופים לקנסות. בטרם הטלת הקנס יתבקש העצמאי להפקיד את הכספים תוך 90 יום ואם לא יעשה זאת יוטל עליו קנס בגובה 500 ₪ (נכון לשנת 2021).

דוגמאות להפקדת פנסיה חובה לעצמאיים

הדוגמאות הבאות מיועדות להציג תמונה של חובת תשלום לקרן פנסיה. כל החישובים מתבצעים בעבור הכנסה בניכוי הוצאות מוכרות אך לפני ניכוי הפקדות לקופות גמל או קופות השתלמות:

דוגמה 1: הפקדות לעצמאי בעל הכנסה שנתית בגובה 84,000 ₪ בשנה (ממוצע של 7,000 ₪ בחודש):

דוגמה 2: הפקדות לעצמאי בעל הכנסה שנתית בגובה 204,000 ₪ בשנה (ממוצע של 17,000 ₪ בחודש):

זכותו של עובד לקבל יום מנוחה שבועי וחופשה בחגים או תשלום עבודה בחג בהתאם לדתו ובכפוף לחוק. כמעסיקים עליכם להכיר את החוק, להבין על מי הוא חל ולהכיר את עלויות ההעסקה בחגים. בכתבה זו נתרכז בזכויות העובדים בחגים וכיצד עליכם, המעסיקים, לנהוג.

הבנת חוקי העסקת עובדים הינה בסיס לכל מעסיק ועם זאת בכל שאלה מומלץ לפנות אלינו ונענה לכם במקצועיות כך שאתם תוכלו להתנהל על פי החוק.

ימי שבת וחג

על פי החוק זכאי כל עובד למנוחה שבועית בעלת 36 שעות רצופות (אלא אם ישנה סיבה חריגה המונעת זאת). כמו כן, זכאי העובד ליום מנוחה בחג דתי ולקבל תשלום בהתאם להסכם התעסוקה:

• עובד חודשי זכאי לקבל תשלום בעבור כל יום חג כבר מיום עבודתו הראשון. משכורתו תתקבל כרגיל ללא ניכוי ימי חופשה.

• עובדים שעתיים או יומיים אשר השלימו שלושה חודשי תעסוקה יהיו זכאים לדמי חג בגובה השער וזאת בתנאי שלא נעדרו מיום העבודה ביום שלפני החג או ביום שאחריו שלא באישור המעסיק.

עבודה בערב חג

במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע- יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות ומקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, והעובד יקבל תשלום בעבור יום עבודה מלא. במידה והעובד עובד מעבר לזמן זה ייחשבו השעות כנוספות ויש לשלם בעדן תוספת תשלום. יש לציין כי עובד אשר בחר לקחת יום חופש בערב חג יחויב ביום חופש מלא וזאת למרות שיום העבודה נחשב לשבע שעות ולא שמונה.

עבודה בחג

כללי העבודה בחג זהים לכללי העבודה ביום השבת. במקרה והעובד עבד ביום חג או שבת על המעסיק לתת לו יום חופש ביום אחר בשבוע. כמו כן, בעבור העבודה בשבת או בחג יקבל העובד שכר שגבוה בלפחות 50% משכרו ביום חול (כלומר שכרו ביום זה יעמוד על 150% או יותר מביום רגיל). עובדים אשר מתוגמלים על פי תפוקה או עמלות יתוגמלו בחג ב-50% יותר בעבור כל יחידת תגמול.

עבודה במוצאי החג

עבודה במוצאי החג או במוצאי שבת מחייבת את המעסיק לתשלום תוספת של 50% מהמשכורת. הכלל אומר כי “דין שכר במוצאי החג כדין שכר בחג”. כמו כן יש להביא בחשבון כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי העובד זכאי למנוחה בת 36 שעות רצופות (למעט יום העצמאות).

עבודה בחול המועד

עבודה בחול המועד אינה מחייבת את המעסיק למתן שכר בעבור שעות נוספות אלא אם נקבע הדבר במסגרת הסכם קיבוצי או חוזה אחר. ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים אך יש מעסיקים שבוחרים להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת על חשבון ימי החופשה השנתיים. במקרה של יציאה לחופשה למשך שבעה ימים ומעלה על המעסיק לתת התראה של שבעה ימים.

תשלום לעובדים שנמצאים בתקופת חופשה ללא תשלום

תקופת חל”ת (חופשה ללא תשלום) עוצרת למעשה את כל זכויות וחובות העובד והמעסיק. בתקופה זו ממשיכים להתקיים יחסי “עובד – מעסיק”, אך אין חובת תשלום מצד המעסיק. לכן, העובד לא זכאי לתשלומי חג וזאת כל עוד אין הסכמים שונים כמו הסכם קיבוצי או חוזה אישי שקובעים אחרת.

התנהלות חכמה

העסקת עובדים מחייבת אותך לעמוד בחוקי העסקה ובהם גם העסקה בחגים וערבי חג. הכרות עם זכויות העובד היא הבסיס להימנעות מאי נעימות ועבירה על החוק. בכתבה זו סרקנו בקצרה את זכויות העובדים ואנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה, תכנון נכון של ההעסקה והפקת משכורות על פי החוק.

אחת הסוגיות שמגיעות למשרדנו נוגעת לנושא התושבות, האזרחות והאזרחות הכפולה. האם אדם שמחזיק באזרחות כפולה מחויב לשלם מס בשתי המדינות? האם חלה עליו חובת דיווח? ומה לגבי תושבים שעזבו את הארץ או יצאו לרילוקיישן?

בכתבה זו נבחן את הסוגיות המעניינות והחשובות הנוגעות לתשלומי מס בכל המקרים שציינו. נוסיף ונאמר כי אנו ממליצים בחום להתייעץ איתנו בכל סוגייה בתחום ולהימנע מקבלת החלטות שאינן מבוססות על ידע מעמיק בתחומי המס.

תושבות ואזרחות ישראלית

רגע לפני שנוכל לבחון את סוגיית תשלומי המיסים בארץ נציין כי החוק מבחין בין תושב לבין אזרח. תושב יושב במדינה והוא מחויב לתשלומי המס על פי חוק. אם התושב שכיר נהוג כי מקום העבודה ידווח לרשויות השונות על הכנסתו ואם הוא עצמאי יהיה עליו לבצע דיווח לשלושת הרשויות: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי.

עד כאן נראה שהעניין פשוט, אך מה קורה כאשר אזרח ישראל עזב את הארץ? לעתים העזיבה היא זמנית (במסגרת שליחות או רילוקיישן) ולעתים לצמיתות. מקרה זה הוא מורכב יותר כיוון שמבחינת המדינה ייחשב האדם לתושב למשך תקופה של חמש שנים אלא אם ביקש לנתק תושבות. כל עוד האדם תושב יהיה עליו לדווח למדינה על הכנסותיו וגם לשלם תשלומים שונים.

מבחן התושבות

בעלי אזרחות כפולה ואזרחים אשר אינם תושבים או תושבים שמתגוררים בחו”ל, מחויבים בתשלום במס, אך אינם מחויבים למס כפול. כלומר, רשות המיסים מכירה בתשלומי מס שנעשים מעבר לים ופוטרת את בעל ההכנסה מתשלום נוסף בעבור ההכנסות. זהו עיקרון הדברים אך כדי שרשות המיסים לא תחייב את האדם בתשלומים או בדיווח יש צורך לדון בשאלה האם האדם הינו תושב חוץ לצורך ענייני מס או לא.

ישנם שני קריטריונים שנבחנים ושקובעים האם האדם נחשב לתושב ישראלי לצורך תשלומי מס:

• מקום מגורים – אדם אשר אינו מתגורר בישראל מעל למחצית מימות השנה ייחשב מקום מגוריו למדינה בה שהה ולכן לא יצטרך לשלם מס בארץ.
• מרכז החיים – אם מרכז פעילותו לרבות מקום העיסוק שלו, ביתו ובני משפחתו, נמצאים בחו”ל, ייחשב מקום מגוריו של האדם בחו”ל.

לצד שני הקריטריונים הללו רשות המיסים תרצה לראות כי האדם ניתק עצמו מישראל והעביר את מרכז חייו לחו”ל. פעולות אשר יכולות להיחשב כניתוק (בנוסף לבקשה רשמית) יהיו: מכירת נכסים בישראל, סגירת עסקים, ביטול חברויות בארגונים שונים והשתקעות במדינה החדשה.

דיווח ופטור מתשלום מס

כל אדם אשר העביר את מרכז חייו לחו”ל יכול להגיש בקשה לניתוק תושבות. הבקשה יכולה להתקבל באופן מידי או לאחר בחינה שתימשך תקופה בהתאם להחלטת ביטוח לאומי. מרגע הניתוק האדם יישאר אזרח ישראלי אך לא תושב ולכן לא יהיה זכאי להטבות שונות מהמדינה כמו קצבת ילדים, טיפולים רפואיים ואחרים.

אדם אשר לא ניתק את התושבות חייב לדווח על הכנסותיו לרשות המיסים, גם אם הכנסותיו הן תוצאה של עיסוק שנעשה מעבר לים וגם אם דיווח ושילם מס על פי חוק במדינה בה הוא שוהה. רשות המיסים תדון בנושא, בתשלומי המס ותקבע האם יש צורך לבצע תשלום גם בארץ ובאיזה גובה. יצוין כי לא נעשה תשלום מס כפול אך במידה והתשלומים במדינת היעד נמוכים יתכן והמדינה תקבע כי ישנו צורך בתשלום מס גם בארץ.

בנוסף לתשלומים יהיה על האדם לשלם בעבור ביטוח לאומי תשלום סמלי ובכך האדם משאיר את התושבות הישראלית שלו. אדם אשר לא ניתק את התושבות והמשיך לשלם לביטוח לאומי יהיה זכאי לתשלומי קצבאות שונות וכן לטיפולים רפואיים ביום בו יגיע לישראל.

התנהלות במקרה של אזרחות כפולה והכנסות מעבר לים

ישראלים רבים מחזיקים באזרחות כפולה. האזרחות כשלעצמה אינה בעייתית מבחינת רשויות המס כמו החזקת כספים בחו”ל, הכנסות נוספות והקושי של הרשויות לעקוב אחריהן. בעלי חשבונות זרים אשר מקבלים אליהן הכנסות (כתוצאה ממשכורת, השכרת נכס, השקעות ועוד), חייבים להצהיר על כך, אחרת הדבר עשוי להיחשב כהלבנת הון.

בשנת 2014 הצהירה ישראל כי תפעל ליישום תקן CRS. תקן זה אחיד לכל מדינות ה-OECD ומתייחס לאיסוף מידע על חשבונות פיננסיים של תושבים זרים. המטרה היא להחליף מידע בין מדינות כדי למנוע פעולות לא חוקיות ומדינת ישראל פועלת לשתף פעולה עם מדיניות זו. מבחינת המדינה ורשות המיסים, יש לאזרחים לגשת לתהליך גילוי מרצון.

תהליך גילוי מרצון מאפשר לאזרח לספק לרשות המס מידע על הכנסותיו וכל זאת מרצונו החופשי ותוך שמירה על אמת ושיתוף פעולה. הליך זה בא להקל על הרשויות באיסוף המס ועל המצהירים שיכולים להימנע בדרך זו מחקירה, מקנסות במידה ומתגלה הפרת מסירת מידע והעמדה לדין. עוד על תהליך גילוי מרצון אפשר לקרוא במאמר כאן.

לאורך השנים האחרונות הועבר מידע לרשות המיסים מכל העולם וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין המדינות השונות. חלק מאותו מידע הוביל להאשמות בגין עבירות מס שניתן היה לוותר עליהן במסלול של גילוי מרצון. מגמת שיתוף הפעולה בין רשויות המיסים בעולם מובילה גם את הבנקים לשתף פעולה, לצמצם פעילויות מחשידות ומכאן אפשר להבין את חשיבות התכנון המוקדם של המעבר לחו”ל או ניהול כספים מעבר לים.

התייעצות לישראלים בעלי אזרחות כפולה ואזרחים ברילוקיישן

נושא המיסוי עבור אזרחים בעלי אזרחות כפולה, שמחזיקים בחשבונות בחו”ל ושיצאו לרילוקיישן, דורש תכנון והצהרה נכונה. נושא זה יכול להיות מורכב וכרוך בעלויות וקנסות אך דיווח נכון יכול למנוע אי נעימות והפתעות לא רצויות.

אם אתם מחזיקים באזרחות כפולה, עליתם לארץ בשנים האחרונות, יצאתם לרילוקיישן או שאתם מתכוונים לעזוב את הארץ, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עימנו על התנהלות נכונה וחוקית מול רשות המיסים.

הערות כלליות

1. חובה על כל עובד שכיר או גמלאי במדינת ישראל למלא בתחילת העסקתו ובתחילת כל שנת מס טופס 101. מי שמועסק אצל מספר מעסיקים, עליו למלא טופס 101 לכל מעסיק בנפרד. מי שלא מילא טופס 101 המעסיק מחויב לנכות שיעור מס מקסימאלי (בגובה 47%).

2. גמלאים ימלאו טופס 101 ג’ במקום 101 רגיל (טופס מקוצר).

3. במידה ועובד ממלא טופס ידני (ללא פרטים מודפסים) – יש לוודא שהטופס הוא העדכני ביותר. יש להוריד את הטופס מאתר מס הכנסה (כל הטפסים עם תאריכים קודמים ל-01.2018 אינם תקפים.

4. עובדים הממלאים טופס מתוכנת השכר, יש לעבור ולוודא נכונות הנתונים כולם. ולתקן את הדרוש תיקון או לעדכן שינויים.

5. חובה לצרף צילום תעודת זהות מלאה – כולל הספח. בשנים הבאות במידה ולא חל שום שינוי, אין צורך לצרף צילום ת.ז .

6. אין להשתמש בשמות כינוי או קיצור. טופס 101 משמש להזנת נתונים למערכת השכר. תלוש המשכורת הוא מסמך רשמי ועליו לשאת את השם של העובד כפי שמופיע במרשם האוכלוסין. הדבר נבדק גם מול ביטוח הלאומי.

אופן מילוי הטופס

עמוד ראשון

א. שנת המס – חובה לרשום למעלה את שנת המס ב 4 ספרות – לדוגמה 2020.

ב. פרטי המעביד – יש למלא את פרטי המעסיק: שם מלא, כתובת, מספר טלפון ומספר תיק ניכויים.

ג. פרטי העובד/ת – יש למלא את כל השדות: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק אם בתוך 42 חודשים מתאריך העלייה), כתובת פרטית (יש למלא שם רחוב, מס’ בית ודירה, עיר/ישוב, מיקוד, מס’ טלפון קווי, מס’ נייד, מין, מצב משפחתי, תושב ישראל: כן/לא, חבר קיבוץ/מושב שיתופי: כן/לא, חבר קופת חולים – שם הקופה).

ד. פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנים אין למלא פרטי ילדים בגיל 19 ומעלה שכן מטרת סעיף זה רק עבור ילדים שיתכן והעובד/ת זכאי עבורם בנקודות זיכוי ממס בגינם. עבור כל ילד חובה לרשום שם פרטי מלא, מס’ זהות ותאריך לידה לועזי – הכל כפי שמופיע בתעודת זהות/מרשם האוכלוסין.

שימו לב! חובה לסמן V ב 2- הטורים 1+2שמימין לפרטי הילדים לפי העניין. ללא סימון זה יתכן ולא תהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים.

ה. פרטים על הכנסותיי ממעביד זה: (יש לבחור את האפשרות המתאימה)

• משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
• משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
• משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום/ או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
• שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
• קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
• מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)

ו. תאריך תחילת עבודה בשנת המס – 01.01.20XX במידה ועובד במקום העבודה משנת המס הקודמת וממשיך לעבוד יש לרשום, במידה והתחלת לעבוד אצל מעסיק זה אחרי 01 לינואר, יש לרשום את התאריך שבו התחלת לעבוד בפורמט DD.MM.YYYY.

ז. פרטים על הכנסות אחרות

• אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות – אם את/ה עובד במקום אחד בלבד ואין לך מקור הכנסה נוסף כעובד שכיר, יש לסמן אופציה זו. שים לב! אם לא מסומן דבר, המשמעות מבחינת תקנות מס הכנסה הוא שיש לך הכנסות נוספות ותחויב במס מרבי (47% כיום).

• יש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן:

o משכורת חודש – עבודה של לפחות 18 ימים בחודש (עובד אצל מעסיק 1 בלבד וכל יום)
o משכורת בעד משרה נוספת – עבודה אצל מעסיק משני (לא העיקרי)
o משכורת חלקית – 5 שעות או פחות ביום / או יותר מ 5 שעות ביום, אך פחות מ 8 שעות בשבוע
o שכר עבודה (עובד יומי) – פחות מ 18 ימים בחודש אך לא פחות מ 8 שעות בשבוע
o קצבה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל קצבה כהכנסה יחידה חייבת)
o אין לרשום בגין קצבאות שארים וקצבאות ביטוח לאומי שהינן פטורות ממס
o מלגה – לרוב לא רלוונטי (מי שמקבל מלגה כהכנסה יחידה חייבת)
o ממקור אחר__________ – אין לרשום הכנסות כעצמאי

בחלק התחתון של סעיף ה’ ישנן ארבע משבצות אשר יש לסמן בהן את הרלוונטי – רק למי שיש הכנסות נוספות:

• אבקש לקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו (מה שסומן בסעיף ד’ לעיל). איני מקבל/ת אותן בהכנסה אחרת (משמע שמעסיק זה הוא המקום העיקרי)

• אני מקבל/ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן איני זכאי/ת להן כנגד הכנסה זו (משמע שמעסיק זה הוא המקום הנוסף) יש לערוך תיאום מס

• אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן השתלמות. מאפשר למעסיק זה להפריש לקרן השתלמות עד התקרה ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לקרן השתלמות.

• אין מפרישים עבורי לקצבה/אובדן כושר עבודה/פיצויים בגין ההכנסות האחרות – לסמן רק במידה ומההכנסות אחרות אין לך קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים. מאפשר למעסיק זה להפריש לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה עד התקרות ללא מס. המשמעות של אי סימון במקרה שיש הכנסה נוספת הוא חיוב במס על כל הפרשה לפנסיה/ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה

ח. פרטים על בן/בת זוג (ימולא רק ע”י מי שהמצב המשפחתי שלו נשוי/נשואה). חובה למלא את כל הפרטים: מס’ ת.ז., שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה, תאריך עליה (רק בתוך 42 חודש). חובה לסמן אם יש לבן הזוג הכנסה או לא.

ט. שינויים במהלך השנה – להשאיר ריק. נועד לשימוש עתידי במקרה שחל שינוי במהלך השנה, ניתן לרשום את תאריך השינוי, מהות השינוי תאריך ההודעה וחתימה. חובה על העובד להודיע למעסיק על כל שינוי שחל בפרטים האישיים שבטופס 101 תוך 7 ימים קלנדריים.

עמוד שני

חובה לרשום מס’ ת.ז. של העובד בחלק העליון בצד שמאל

י. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות:

רשימה של 15 דברים שעובד זכאי רשאי לסמן. חלק מהדברים הם בסמכות המעסיק לתת על פי הצהרת העובד, וחלקם נדרש אישור או מסמך נוסף, הכל כפי שרשום בטופס 101

• אני תושב/ת ישראל
• אני נכה 100% / עיוור לצמיתות
• אני תושב קבוע ביישוב מזכה מתאריך ________
• אני עולה חדש / תושב חוזר מתאריך __________
• בגין בן/ת זוג המתגורר/ת עימי ואין לו הכנסות בשנת המס
• אני הורה במשפחה חד-הורית החי בנפרד
• בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג ‘
• בגין ילדיי הפעוטים
• אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי
• בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג’ אני משתתף/ת בכלכלתם
• אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי
• בגין מזונות לבן/ת זוגי לשעבר
• מלאו לי או לבן/ת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/ת זוגי 18 שנים בשנת המס
• אני חייל/ת משוחרר/ת /שרתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת שירות ______ תאריך סיום שירות ______ .
• בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי מקצוע

יא. אני מבקש תיאום מס מהסיבות הבאות

• לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית ועד להתחלת עבודתי אצל מעסיק זה – מי שמסמן V במשבצת זו – יש להמציא הוכחה או לפנות לפקיד שומה, דמי אבטלה הינם הכנסה לעניין מס הכנסה

• יש לי הכנסה נוספת ממשכורת כמפורט להלן- אין למלא חלק זה! מי שיש לו הכנסה נוספת עליו לבצע תיאום מס. פקיד שומה אישר תיאום מס לפי האישור המצורף.

יב. הצהרה

1. החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד לפנסיה.

2. עצמאי שלא יפקיד את המינימום בו הוא חייב יקבל קנס שנתי שנכון לכתיבת שורות אלו עומד על 500 ש”ח לשנה החל משנת 2019.

3. עצמאי שהכנסתו עד 5,000 ש”ח לחודש לא יקבל קנס.

4. מקסימום הפקדה חודשית לעצמאי הינה ₪873  והיא מתעדכנת על פי תקרת השכר הממוצע במשק שכרגע עומד על 10,273 ש”ח.

5. על מנת להנות ממקסימום הטבה למס (מעבר לחובה החוקית) יכול עצמאי להפקיד עד ₪34,848 לשנה וההטבה הינה 35% משמע אם הפקדת את מקסימום הסכום תקבל\י קיזוז מס של ₪12196  (כמובן שצריך שיהיה מס לקזז ממנו !)

6. הפקדה מוכרת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרת הכנסה בגובה : 264,000 ש”ח.

7. הטבת המס הינה כשיעור המס השולי של הנישום כפול הסכום שהופקד. לדוגמא : נישום שהפקיד את מקסימום הסכום 11,880 ש”ח ונמצא במס שולי של 31% יקבל כהטבת מס 3,683 ש”ח.

8. תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 18,480 ש”ח – כלומר, מי שיבחר להפקיד מעל 11,880 ש”ח ועד ל18,480 ש”ח אומנם לא יקבל הטבת מס על חלק ההפקדה שעולה על 11,880 ש”ח אולם יהיה זכאי לפטור ממס ריווחי הון שיהיו לו גם על הכספים האלו שחסך.

לשאלות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם

השקעה בנכס יכולה להיות משתלמת בטווח הקצר והארוך. הנכס יכול להיות מניב כבר מתחילת הדרך תודות לתשלומי השכירות ועם הזמן ערכו עולה וסכום המכירה בדרך כלל גבוה יותר מסכום הקנייה. ישראלים אשר רוצים להשקיע בנכסים או שקיבלו בירושה נכס ומעמידים אותו להשכרה, צריכים לפעול על פי חוק ולהכיר את המיסים החלים על ההשכרה. בכתבה זו נדבר על מיסוי דמי שכירות והמסלולים השונים ונסביר אותם בפירוט.

מיסוי דמי שכירות

הכנסה משכירות מחייבת בתשלום מס. אי הצהרה על הכנסה מהווה עבירה פלילית ובכלל זה גם הכנסה שמקורה בשכירות. עם זאת, חשוב לדעת כי ישנם שלושה מסלולים שונים מהם אפשר לבחור את האחד שידרוש את התשלום הנמוך ביותר באופן חוקי.

מסלול ראשון – פטור מלא או חלקי ממס השכרת הנכס

במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור, מלא או חלקי, מתשלום המס. על פי חוק מס הכנסה משנת 1990 נקבעו מספר תנאים מצטברים שיחדיו מעניקים את הפטור:

• הנכס משמש למגורים.

• הנכס אינו רשום או שאינו חייב להיות רשום בספרי העסק.

• הנכס מיועד למגורים בלבד כשהדבר מצוין בחוזה או בהצהרה אחרת בכתב.

• הנכס מושכר למטרת מתן דיור לזכאים, קליטת עלייה או סעד והפעילות אינה לצורך רווח בלבד. כל זאת בתנאי מקדים של קבלת אישור מנהל רשות המיסים.

פטור מלא ממס יינתן בתנאי שסכום ההכנסה אינו עולה על הסכום שנקבע בחוק. נכון לשנת 2020 נקבע סכום זה על 5,100 שקלים לחודש.

פטור חלקי ממס יינתן כאשר סכום ההכנסה החודשי עולה על סכום הפטור ואינו עולה על כפל התקרה. כלומר, בשנת 2020, אם סכום ההכנסה החודשי יהיה בין 5,100 שקלים ל-10,180. חישוב הפטור החלקי יבוצע באופן הבא:

  1. סכום ההכנסה פחות תקרת הפטור
  2. תקרת הפטור פחות הסכום העודף
  3. סכום ההכנסה פחות סכום הפטור

שווה – הסכום החייב במס.

להלן דוגמא לחישוב הסכום החייב במס לפי הכנסה של 8000 ₪ משכירות בשנת 2020:

  1. 2900=8000-5100
  2. 2200=5100-2900
  3. 5800=8000-2200

הסכום החייב במס עומד במקרה שבדוגמה על סך 5,800 שקלים. סכום התשלום ייקבע על פי מדרגות מס וכן יש לבצע ניכיון הוצאות לצורך חישוב ההכנסות. התייעצות מקדימה בנושא גובה המס יכולה לחסוך תשלומים יקרים ואנו מזמינים אתכם ליצור קשר להתייעצות וחישוב מס לפני בחירת מסלול זה.

מסלול שני – חיוב מופחת במס בגובה של 10%

אפשרות נוספת אשר עומדת בפני בעל הנכס היא לבחור במסלול מופחת מס בשיעור של 10%. כלומר, תשלום המס יהיה בגובה 10% מגובה ההכנסה מההשכרה. אפשר לבחור במסלול זה אם מתקיימים שני תנאים:

• הדירה משמשת למגורים ונמצאת בישראל בלבד.

• הכנסת דמי השכירות אינה הכנסה מעסק.

במסלול זה לא ניתן להפחית הוצאות בגין אחזקת הנכס ואת המס יש לשלם לכל המאוחר לאחר שלושים יום (30) מתום שנת המס בה התקבל שכר הדירה.

מסלול שלישי – חיוב על פי מדרגות מס

המסלול האחרון מתחשב בכלל ההכנסות של המשכיר ובהתאם נקבעת מדרגת המס. עבור השכרת דירה ראשונה תעמוד מדרגת המס הראשונה על 30%, אלא אם המשכיר היה בשנת המס בן 60 או יותר ואז תעמוד המדרגה הראשונה על 10%. במסלול זה ניתן לחשב את כלל ההוצאות שנדרשו לצורך ההשכרה.

תכנון וחישוב מס בגין דמי שכירות

מעבר לכך שקיימים שלושה מסלולי מס שונים, במקרה של החזקה ביותר מדירה אחת, ניתן לשלב בין מסלולים ותכנון נכון של המס יכול להוביל לחיסכון של מאות ואלפי שקלים מדי חודש. חשוב להבין כי תכנון נכון הוא קריטי להכנסה הסופית מהנכס וכי החוק מאפשר לבחור באחד משלושת המסלולים ולשלב בניהם.
בנוסף, כדאי לדעת כיצד ומתי יש לשלם את המס כדי שלא לאחר ולעשות טעויות, שיתבטאו בקנסות גבוהים. בעת מתן ההמלצות למסלולים השונים נביא בחשבון מספר גורמים ובהם: מספר הנכסים שברשותכם, גובה ההכנסות הנוספות, האם פתחתם תיק במס הכנסה, התכנון העתידי שלכם לגבי הנכס.
רק לאחר שנביא את כל הגורמים שיכולים להשפיע על גובה המס שלכם נוכל להמליץ על המסלול או המסלולים הנכונים ביותר עבורכם. לפרטים נוספים ובדיקה כיצד נוכל לעמוד לרשותכם, צרו קשר.

חברה בע”מ היא ישות עצמאית או תאגיד בעל אישיות משפטית. החברה עומדת בפני עצמה ומחויבת להתנהלות עסקית עצמאית כאשר המילים “בע”מ” מציינות “בערבון מוגבל” כשהכוונה היא שבעלי המניות אינם כפופים לחובות של החברה.

ישנן סיבות שונות לפתוח חברה בע”מ ודרכים מגוונות לנהל אותה. מבחינה חשבונאית אין כל ספק כי ישנם יתרונות רבים לישות זו, אך במאמר זה נבחן מה דינה של קניית דירה תחת מטריה של חברה, מהם היתרונות, החסרונות והשיקולים שיש להפעיל בטרם הרכישה. נציין כי אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל התלבטות בנושא.

היתרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ

רכישת דירה נחשבת לאחת ההשקעות המשתלמות עבור הישראלים. במקביל לכך שמדובר בנכס ששוויו נוטה לעלות בהתמדה, המס על משיכת דיבידנד מהחברה עומד על 30% וכשמצטברים כספים בחברה (כאלו שלא נמשכו) אפשר להחליט להשתמש בהם לצורך רכישת דירה. בתכנון נכון אפשר לחסוך בתשלומי המס והחברה יכולה ליהנות מנכס בבעלותה.

רכישה באמצעות חברה מעניקה יתרון משמעותי במיסוי בטווח הקצר וזאת בהשוואה לרכישה על ידי אדם פרטי וחלוקת דיבידנד. כיוון שהחברה היא זו שמחזיקה בנכס יש לזכור כי ניתן לבצע ניכוי פחת לאורך השנים וכן שיפוץ הדירה או השקעה אחרת תיחשב כהוצאה מוכרת.

החסרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ

לצד היתרונות המשמעותיים של הפחתת מס בגין משיכת כספים, ישנן השלכות רבות בתחום המיסים. מס רכישת הדירה מצד החברה יעמוד על שיעור מלא – 8% בעוד שאדם פרטי ישלם מס מופחת על דירה ראשונה. יש לבחון האם הכוונה היא לרכוש דירה אחת בלבד או האם הכוונה היא לפתח את הנכסים ולרכוש דירות נוספות. מדירה שנייה והלאה אין משמעות לנקודה זו והמס יהיה זהה לחברה ולאדם פרטי.

במקרה והדירה מיועדת להשכרה, החברה תשלם מס מלא בשיעור של 25% בעוד אדם פרטי יכול לבצע תכנוני מס ולשלם 10% מההכנסות ואף פחות מכך. נקודה נוספת מתייחסת לשלב המכירה כאשר החברה תהיה חייבת במס שבח בשיעור של 25% ובנוסף במס של 30-32% בעבור הדיבידנד (חלוקת הכספים שתתבצע בין בעלי המניות לאחר מכירת הנכס).

שיקולי מס ושיקולי ניהול

בבחינת היתרונות והחסרונות של קניית דירה תחת מטריה של חברה בע”מ יש לבחון את התמונה המלאה. יש לבחון את החלופות האפשריות מבחינת השקעה, לשאול מהי המטרה של החברה מבחינת התייחסותה לנכס, לשאול כיצד ישתמשו בו (האם הוא ישמש לשכירות או את בעלי החברה), לבדוק אם ישנם נכסים נוספים לחברה או מי מבעליה או לחילופין האם ישנה כוונה לרכוש נכסים נוספים בעתיד.

ישנן שאלות רבות שחייבות לעלות וזאת כדי לבחון האם ישנה כדאיות להשקעה בנכס. היתרון הבולט ביותר הוא ניצול נכון של כספי החברה, אך הוא עלול להיות לא משמעותי במקרים מסוימים ולכן רק בדיקה מעמיקה של כוונות החברה ושיקולי המס תוביל לקבלת ההחלטה הנכונה.

בנוסף לשיקולי המס יש לחשוב גם על שיקולים בתחום הניהול ובהם: את מי הדירה תשמש, באיזה אופן ולשאול מה יקרה במצבי גירושין/ פטירה של בעל החברה. אלו שיקולים שאי אפשר להתעלם מהם ועל אף שלא נשמע שהם קשורים למיסוי, מומלץ להציף אותם ולבחון לעומק את היתרונות אל מול החסרונות.

מימון וניהול הנכס

סוגיה חשובה שיש לשים לב אליה היא סיגיית המימון של הרכישה. אם הצטברו עודפי כספים בחברה והיא לא מעוניינת לחלק דיבידנד אלא רוצה למצוא את הדרך להימנע מתשלומי מיסים, יתכן מאד שצעד זה יהיה הפתרון הנכון. אם החברה רוצה לפתח עצמה בתחום הנכסים אך היא זקוקה להלוואות, עליה לצאת מנקודת הנחה שככל הנראה היא לא תוכל לקבל משכנתא אלא תצטרך למצוא הלוואה ולכך יש השלכות כלכליות שיש לתת עליהן את הדעת.

נקודה אחרונה נוגעת לאפשרות ניהול הנכס כאשר לא תמיד מומלץ שהחברה עצמה תבצע את הרכישה ולעתים כדאי לפתוח חברת בת שתעסוק בתחום ניהול הנכסים והיא תקבל הלוואה מחברת האם. כמובן, אלו שיקולים רבים שיש להפעיל לפני קבלת ההחלטה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה, להתייעץ עימנו באופן מקצועי לפני ביצוע הרכישה ונשמח לעמוד לרשותכם.